"Strategische Focus" betekent bij AEGON "uitverkopen met heel veel verlies" en de rest voor een appel en ei over laten nemen door een andere partij.
En daarna is het hoofdstuk woekerpolissen na 25 jaar eindelijk voorbij .