En zelfs 4 is nog veel te weinige gezien de huidige inflatie. Rente zou heel snel op minimaal 3% moeten komen.