Dit verkeersveiligheidsplan is een lachertje.
Er is enkel aandacht voor de veiligheid van het spul op wielen. Vooral nu men ruim baan geeft voor de fiets. Op plaatsen waar ik als voetganger vroeger veilgheid genoot moet IK nu oppassen dat ik niet aangereden wordt door de niets ontziende fietsers. Voor hen gelden geen regels tegenover voetgangers. Ik heb onlangs de balans opgemaakt. Ik heb heel mijn leven nog nooit verkeersletsel opgelopen. Maar de kans dat ik als oudere voetganger in mijn laatste levensjaren serieus slachtoffer wordt van EEN FIETSER acht ik 70%.
Mijn Tilburgse gemeentebestuur interesseert voetgangerveiligheid geen moer.