De comeback van kernenergie

Door Redactie op 30 november 2023 11:30 | Views: 4.969

De comeback van kernenergie
Beeld: iStock

Aandelen in kernenergie zijn de afgelopen jaren veel aantrekkelijker geworden. Zonne- en windenergie kennen nog altijd hun beperkingen, net als opslagtechnologie. Waterstof is duur. Kernenergie geldt als schoon en veilig. Maar beleggers moeten wel weten waar ze aan beginnen bij kernenergie. Daarom beschrijft Jason Hall op The Motley Fool waar de kansen en de risico’s liggen bij beleggen in kernenergie.

Kernenergie verwijst in het algemeen naar kernsplijting, een proces waarbij veel energie in de vorm van warmte en straling vrijkomt. Het is een proces dat net zo lang doorgaat zolang er brandstof is. De warmte wordt omgezet in stoom en die drijft turbinegeneratoren aan, zo wordt elektriciteit opgewekt. Een andere techniek is kernfusie.

Dat is het proces waarbij twee lichte atoomkernen combineren tot een zwaardere kern en waarbij enorme hoeveelheden energie vrijkomen. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap kan kernfusie voorzien in vrijwel onbeperkte schone, veilige en betaalbare energie. Het probleem zit hem in de zeer complexe technologie. Onbekend is hoeveel decennialang onderzoek en ontwikkeling nog nodig zijn om kernfusie toepasbaar te maken.

Hoe kun je beleggen in kernenergie?

Aandelen in kernenergie lijken aantrekkelijk en daar zijn redenen voor. Lang was kernenergie uit de gratie, maar in het zoeken naar klimaatvriendelijke energiebronnen wint het weer aan populariteit. Uranium-235 is het radioactieve materiaal dat voor kernsplijting wordt gebruikt. Deze grondstof wordt alleen door gespecialiseerde mijnbouwbedrijven uit de grond gehaald. Het merendeel van de voorraad is uranium-238, dat verrijkt moet worden tot uranium-235 om bruikbaar te zijn.

Dat is een proces dat door een klein aantal bedrijven wordt gedaan. Verder is er een kernreactor nodig. Slechts een klein aantal bedrijven heeft daar de expertise voor. Ontluikende technologieën op dit gebied, zoals kleinschalige reactoren, kunnen ook aantrekkelijke beleggingskansen bieden. Het is een cyclische sector. Beleggers moeten goed beseffen wat zij kopen.

Wat zijn topaandelen in kernenergie?

1. Cameco 

Cameco is een van 's werelds grootste uraniumdelvers. Het Canadese bedrijf produceert uranium van de hoogste kwaliteit. Daarnaast produceert Comeco ook uraniumhexafluoride en uraniumdioxide, die gebruikt worden bij de verrijking van uranium en de productie van brandstofstaven. Het is een cyclisch aandeel, maar ondanks dat genereert het al lang een sterke positieve operationele kasstroom.

Op dit moment is het aandeel Cameco niet goedkoop. De koerswinst- en kasstroommultiples liggen rond het piekniveau. Maar geduldige beleggers kunnen het op hun watchlist zetten. Met de groei van het aantal kernreactoren, kan ook dit aandeel profiteren. 

2. General Electric

General Electric doet het na tegenvallende jaren weer een stuk beter. Het bedrijf is al sinds de jaren ‘50 actief in de kernenergiesector en heeft een aanzienlijk marktaandeel in kernreactoren. GE is bezig met het verzelfstandigen van bedrijfsonderdelen. Veel van de problemen van GE werden de afgelopen jaren veroorzaakt door de wijdvertakte structuur. Ook het onderdeel waar alle nucleaire activiteiten onder vallen, staat op de lijst om afgesplitst te worden onder de naam GE Vernova.

Zo’n spin-off kan inderdaad waarde creëren. Naast GE Hitachi Nuclear Energy, krijgen beleggers ook toegang tot de gas-, waterkracht- en stoomkrachttechnologieën en tot de onshore en offshore windenergieactiviteiten van GE. Vernova belooft een breed bedrijf te zijn, dat kan voorzien in de energiebehoeften van vandaag en morgen. Het zijn nog plannen, dus geduld is nodig. GE wil Vernova begin 2024 verzelfstandigen. 

3. Brookfield Renewable

Brookfield Renewable is niet een puur kernenergie-aandeel. Het bedrijf bezit, exploiteert en investeert in waterkracht-, wind-, zonne- en energieopslagfaciliteiten. Brookfield Renewable heeft een lange staat van dienst als exploitant in de hernieuwbare energiesector. Nu wil het bedrijf, samen met een groep institutionele beleggers, een meerderheidsbelang nemen in Westinghouse, een van 's werelds grootste nucleaire dienstverleners.

Brookfield Renewable verwerft dan een belang van 17% in Westinghouse, terwijl de investeringspartners samen 34% bezitten. Het zou de eerste stap van Brookfield Renewable in kernenergie zijn. Het betekent een verdere verbreding in duurzame energiebronnen. De overige 49% van Westinghouse wordt dan overgenomen door Cameco.

Wat zijn alternatieven?

Beleggers die op zoek zijn naar pure nucleaire bedrijven, denken mogelijk niet direct aan een gediversifieerd bedrijf als Brookfield. NuScale is een startup die kleinschalige reactoren op de markt wil brengen. Het is nog een jong bedrijf, dat mogelijk pas in 2030 zijn eerste modulaire reactor volledig operationeel zal hebben in de VS. Dat vraagt dus veel geduld en vertrouwen. Beleggers spelen volgens Jason Hall op zeker met kernenergie als zij eerst kijken naar bewezen winnaars.

Lees ook: 3 groeiaandelen in de belangstelling van hedgefunds

Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!