Deze weinig tot nietszeggende inhoud wordt om paar weken / maanden wel een herhaald ergens ... zinloos !