Ease2pay « Terug naar discussie overzicht

TioC on the move ?

308 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 » | Laatste
aextracker
0
Opvallende koersontwikkeling bij lege beurshuls TioC.

Voormalig docdata, inmiddels omgedoopt tot "The Internet Of Cars" (TioC)vertoont een opvallend handelspatroon en volume.

In de beurshuls valt hoegenaamd niets te melden, danwel te herkennen waar ook maar enige koersbeweging mee gemoeid kan zijn.

Ondanks een absolute windstilte en geen webiste o.i.d. waar je ook maar een idee krijgt waar TioC aan werkt en toch een reuzesprong van 42% koerswinst bij een heus interessant volume.

Gemiddeld worden er 29.000 stuks per dag verhandeld. Vrijdag jl. ineens het 3 voudige; ergo 103.000 stuks met een waarde van Euro 40K en een upswing van 42% in de koers van het aandeel Tioc\Docdata.

Nieuws op komst... of storm ?

Tracker
aextracker
0
De storm zal dan met "Strategie TioC" te maken moeten hebben, onderstaand treft U aan, wat wat de DD website er vanz egt.

Strategische visie van The Internet of Cars V.O.F.

The Internet of Cars overweegt de activiteiten van The Internet of Cars V.O.F. in DOCDATA N.V. in te brengen.
Deze activiteiten bestaan momenteel hoofdzakelijk uit het (door)ontwikkelen van software voor 'connected auto's'. In dit kader worden er doorlopend R&D kosten gemaakt door The Internet of Cars zonder dat daar op dit moment inkomsten tegenover staan. Inkomsten zullen pas kunnen worden gegenereerd vanaf het moment dat door The Internet of Cars ontwikkelde software beschikbaar wordt gemaakt aan het publiek.
Het is volledig onzeker of deze software inderdaad uiteindelijk beschikbaar wordt gemaakt en in welke vorm dat zal gebeuren.

The Internet of Cars wijst er bovendien nadrukkelijk op dat zowel het tijdstip van inbreng als welke activiteiten exact ingebracht zouden worden in DOCDATA N.V. op dit moment nog niet vast staat, voor zover daar überhaupt sprake van zal zijn. Naast de mogelijke inbreng van nieuwe activiteiten meent The Internet of Cars dat een beursnotering ook mogelijkheden kan ontsluiten die The Internet of Cars kan aanwenden voor een 'buy & build strategy', betekende dat enige inbreng van deze nieuwe activiteiten gecombineerd kan worden met de aankoop van activiteiten van derden die naar de huidige verwachting, maar niet noodzakelijkerwijs, gelieerd zijn aan de in te brengen activiteiten, al dan niet met het oogmerk om door deze inbreng en aankopen vervolgens verdere organische groei te creëren.

Op dit moment voert The Internet of Cars gesprekken met verschillende marktpartijen met het oog om in de toekomst dergelijke activiteiten aan te kopen. Deze gesprekken bevinden zich in een oriënterende fase en de uitkomsten ervan zijn daardoor volledig onzeker. Mochten deze gesprekken uiteindelijk tot acquisities leiden, dan is het nog niet te voorzien of deze activiteiten dan door DOCDATA N.V. of door The Internet of Cars worden verkregen.

Of en wanneer, en welke, activiteiten van The Internet of Cars in DOCDATA N.V. zullen worden ingebracht is afhankelijk van een aantal factoren die significante onzekerheid met zich meebrengen, waaronder regulatoire goedkeuringen, bedrijfseconomische, commerciële en strategische ontwikkelingen en contractuele verplichtingen.

Ter illustratie streeft The Internet of Cars onder meer naar een bestendige klantengroei en winstgevendheid van de activiteiten (welke beide factoren momenteel non-existent zijn).
In de toekomst kunnen één of meerdere van deze factoren echter minder belangrijk worden en andere factoren juist van groter belang of zelfs doorslaggevend worden bij het bepalen of en wanneer, en welke, activiteiten van The Internet of Cars zullen worden ingebracht in DOCDATAN.V.

The Internet of Cars verwacht een gedegen voorbereidingsperiode nodig te hebben, waarvan de huidige verwachting is dat deze niet langer dan 18 maanden zal duren. De wijze waarop de hiervoor bedoelde activiteiten, en/of mogelijk andere of aanvullende ondernemingen, zullen worden verworven staat op dit moment nog niet vast.
The Internet of Cars kan besluiten om deze activiteiten en ondernemingen of (i) te doen inbrengen in DOCDATA N.V., geheel of gedeeltelijk tegen uitgifte van aandelen, (ii) te acquireren tegen uitgifte van aandelen of anderszins, (iii) in DOCDATA N.V. weg te laten fuseren, rechtstreeks dan wel via een driehoeksfusie, (iv) naar DOCDATA N.V. af te splitsen of (v) combinaties van respectievelijk varianten op deze vormen van verwerving. De inbreng, acquisitie, fusie of (af)splitsing (waarbij DOCDATA N.V. altijd de verkrijgende vennootschap zal zijn), zal aan de hand van de eisen die daaraan op grond van wet- en regelgeving worden gesteld, indien vereist, worden beschreven in een alsdan uit te brengen prospectus.
De verwerving, in welke vorm dan ook, en de mogelijk bijbehorende emissie zullen, afhankelijk van de omvang en de toepasselijke wet- en regelgeving, aan de algemene vergadering van DOCDATA N.V. ter goedkeuring worden voorgelegd.

De hiervoor genoemde verwervingsopties kunnen een verwatering inhouden voor de (op dat moment) bestaande aandeelhouders van DOCDATA N.V., en kunnen tevens leiden tot het op zich nemen van significant vreemd vermogen door DOCDATA N.V.
in ieder geval een ogenschijnlijk eerlijk onzeker verhaal. Toch een partij die er vandaag met Euro 45 K instapt.

Speculatief te volgen...

Eigenaar \ Oprichter TioC , G. van Lookeren Campagne bouwde afgelopen boekjaar tevens een 5% aandelen belang op in lokaal fonds TIE KINETIX.

Voormalig Docdata RvC lid D Lindenberg, is o.a. lid van de RvC bij TIE KINETIX.
Niet alleen Cars blijken connected....

Tracker
bik
0
[quote alias=aextracker id=9968780 date=201704011635]
Opvallende koersontwikkeling bij lege beurshuls TioC.

Voormalig docdata, inmiddels omgedoopt tot "The Internet Of Cars" (TioC)vertoont een opvallend handelspatroon en volume.

In de beurshuls valt hoegenaamd niets te melden, danwel te herkennen waar ook maar enige koersbeweging mee gemoeid kan zijn.

Ondanks een absolute windstilte en geen webiste o.i.d. waar je ook maar een idee krijgt waar TioC aan werkt en toch een reuzesprong van 42% koerswinst bij een heus interessant volume.

Gemiddeld worden er 29.000 stuks per dag verhandeld. Vrijdag jl. ineens het 3 voudige; ergo 103.000 stuks met een waarde van Euro 40K en een upswing van 42% in de koers van het aandeel Tioc\Docdata.

Nieuws op komst... of storm ?

Tracker Het zelfde verhaal als toen bij Fornix.De koers zal langzaam weer rebouncen naar om en nabij 0,40.Mocht er daarna wel enig positief nieuws komen,kan een nieuwe stijging ingezet worden.Als je het allemaal zo leest,is het kopen van dit aandeel op zijn minst erg riskant.De kans op een mislukking blijft volgens hun eigen zeggen dus zeer wel aanwezig. Brrrrrr.
bik
0
Er zijn dus veel meer kapers op de kust.Eerst maar eens afwachten,OF het wel wat wordt.We moeten het allemaal nog maar eens zien.Vandaag de afstort maar eerst eens afwachten,mien jong. Grmpffft.
sinusgolf
0
lichte tot geen terugval. voor alsnog ziet het er goed uit. ben benieuwd of we boven de 50 cent blijven. mr marc vertrekt eind april definitief. 10 mei aandeelhoudersvergadering. zijn wel goede zaken zo achter elkaar
Hkdnp
0
Profiel van The Internet of Cars V.O.F.
Sinds begin 2015 ligt de focus van Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V. volledig op het realiseren van situatie- en locatiegebonden services voor automobilisten plus de daarbij passende investeringsmogelijkheden. Per 1 april 2015 is de vennootschap onder firma The Internet of Cars (‘TIOC’ of ‘The Internet of Cars’) opgericht, welke een gezamenlijke entiteit is van Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V.

Het business model van The Internet of Cars is het realiseren van content voor 'connected auto's'. Daarvoor voorziet The Internet of Cars dat 'non-connected auto's' via een dongel op de EOBD poort verbonden zullen worden met het internet. Dit is noodzakelijk omdat op dit moment het grootste deel van het in Nederland rondrijdende wagenpark non-connected is. The Internet of Cars verwacht dat over enkele jaren alleen nog maar 'connected auto's' geproduceerd zullen worden door fabrikanten. Dan zal het hulpmiddel dat de dongel is ook weg kunnen vallen. Voor het businessmodel van The Internet of Cars is connectivity alleen een middel en geen doel op zich. Het is de bedoeling dat de autodata zal worden gebruikt om locatie- en situatiespecifieke diensten aan de automobilisten te leveren. Het meer specifieke doel daarbij is om een hele range aan autogerelateerde services in één app zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking te stellen, waarbij het voornemen is dat de app zal worden voorzien van een e-payment oplossing. In het kader daarvan beschikt The Internet of Cars op dit moment over een vrijstelling om op te treden als elektronischgeldinstelling en is het als zodanig opgenomen in het register van De Nederlandsche Bank. Het geheel zou een platform gaan vormen dat vraag en aanbod in de automotive branche verbindt.

The Internet of Cars is voornemens te starten met een gecombineerde app die bestaat uit de volgende gemaksdiensten die automobilisten bijna dagelijks zullen gebruiken:
Brandstof app (Nederlandse markt EUR 12,1 miljard in 2014)1
Parkeer app (Nederlandse markt EUR 660 miljoen in 2014)2
Ritregistratie app
Autopaspoort app
The Internet of Cars verwacht dat de app zonder dongel, zonder data uit de auto, zal kunnen functioneren. Maar met data uit de auto via de EOBD-dongel zal naar verwachting extra functionaliteit te realiseren zijn. Uitgangspunt is dat de klant zelf bepaalt welke data gedeeld worden. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens is voor de eerste functionaliteit aangemeld welke data zal worden vastgelegd voor welke doeleinden.
sinusgolf
0
Agenda 10 mei 2017
1: Opening
2: Verslag van de Directie over het boekjaar 2016
3: Bezoldigingsbeleid voor de Directie
4: Jaarrekening 2016:
a. vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)
b. reserverings- en dividendbeleid (Stempunt)
c. bestemming van het resultaat (Stempunt)
d. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
e. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)
5: Vergoeding voor 2017:
a. Directie (Stempunt)
b. Raad van Commissarissen (Stempunt)
6: Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap:
a. goedkeuring zoals vereist op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor een inbreng van activa en passiva waardoor de identiteit van de Vennootschap wijzigt (Stempunt)
b. goedkeuring zoals vereist op grond van artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek
c. voor de inbreng op aandelen anders dan in geld (Stempunt)
7: Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie:
a. machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap (Stempunt)
b. aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen (Stempunt)
c. aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen (Stempunt)
8: Rondvraag
9: Sluiting
Hkdnp
0
Ledenvergadering zal een formaliteit zijn. Zal komende maanden niets gebeuren q nieuws of pb tot de naamswijziging.
bik
0
Oeiiii.bied slechts rond de 0,50.Moeilijk om ze nu nog een beetje knap te verkeupen. Germpffffffttt.
Hkdnp
0
De koers is mooi vast gezet nu. Blok van 57k op 0,45.. Dat gaat wel even duren voordat die weer weg zijn
308 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 29 jun 2022 16:58
Koers 2,350
Verschil -0,020 (-0,84%)
Hoog 2,450
Laag 2,350
Volume 6.388
Volume gemiddeld 2.969
Volume gisteren 5.149

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront