DSM Koninklijke

AEX:DSM, NL0000009827
138,900 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 7.920,008.632,009.267,009.010,00
Operationele kosten 7.503,007.969,008.124,008.400,00
Afschrijvingen 489,00502,00509,00632,00
BedrijfsResultaat 824,002.000,001.374,001.008,00
Resultaat voor belastingen 746,001.896,001.273,00916,00
Belastingen 89,00115,00194,00152,00
CashFlow -63,00341,00385,00-472,00
Nettowinst 617,001.761,001.069,00750,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 3.325,003.313,003.511,004.040,00
Immateriële activa 3.188,003.058,003.090,003.515,00
Financiële activa 1.049,00718,00482,00447,00
Vaste activa 7.917,007.370,007.331,008.219,00
Voorraden 1.800,001.848,001.993,002.019,00
Debiteuren 1.504,001.542,001.575,001.592,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 1.548,001.853,002.558,001.488,00
Vlottende activa 5.041,005.432,006.310,005.224,00
Totaal activa 12.958,0012.802,0013.641,0013.443,00
Gewoon kapitaal 6.072,006.962,007.782,007.731,00
Preferent kapitaal 56,80-597,20-426,20-809,20
Aandeel van derden 108,00103,0033,00104,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 3.606,003.509,003.255,003.445,00
Kortlopende schulden 3.172,002.228,002.571,002.163,00
Totaal passiva 12.958,0012.802,0013.641,0013.443,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 20.78621.05420.97722.174
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 225.460225.460225.460225.460
Winst per aandeel 2,828,054,873,46
Dividend per aandeel 1,751,852,302,40
Cashflow per aandeel 4,524,426,176,14
Intrinsieke waarde per aandeel 25,5429,4132,6932,42
Koers-winstverhouding 20,209,9014,6733,55
Dividend rendement (%) 3,072,323,222,07
Rendement eigen vermogen (%) 10,1625,2913,749,70
Koers einde boekjaar 56,9679,6771,44116,10