RoodMicrotec

AEX:ROOD, NL0000440477
0,164 9:54
-0,001 ( -0,61% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 10,4612,1313,4213,22
Operationele kosten 11,8111,7913,0613,10
Afschrijvingen 1,031,021,021,42
BedrijfsResultaat -1,34-0,070,360,12
Resultaat voor belastingen -1,59-0,330,12-0,09
Belastingen -0,01-0,280,00-0,01
CashFlow 0,02-0,071,12-0,73
Nettowinst -1,58-0,040,12-0,07

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 6,025,306,13
Immateriële activa 2,432,382,32
Financiële activa 2,650,080,00
Vaste activa 12,399,1811,00
Voorraden 0,580,590,46
Debiteuren 1,982,091,83
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,621,741,00
Vlottende activa 3,184,423,30
Totaal activa 15,5613,6114,29
Gewoon kapitaal 2,272,721,45
Preferent kapitaal 2,22-53,561,79
Aandeel van derden 2,492,492,49
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 8,075,915,80
Kortlopende schulden 2,732,494,55
Totaal passiva 15,5613,6114,29

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 91919496
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 63.44066.72072.78074.900
Winst per aandeel -0,020,000,000,00
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,010,010,010,02
Intrinsieke waarde per aandeel 0,060,030,040,02
Koers-winstverhouding -9,75
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -38,93-1,944,60-5,03
Koers einde boekjaar 0,200,310,250,25