RoodMicrotec

AEX:ROOD, NL0000440477
0,183 17:35
-0,001 ( -0,54% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 10,2510,4612,1313,42
Operationele kosten 11,5611,8111,7913,06
Afschrijvingen 0,931,031,021,02
BedrijfsResultaat -1,31-1,34-0,070,36
Resultaat voor belastingen -1,50-1,59-0,330,12
Belastingen 0,01-0,01-0,280,00
CashFlow 0,480,02-0,071,12
Nettowinst -1,50-1,58-0,040,12

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 5,286,025,30
Immateriële activa 2,402,432,38
Financiële activa 3,002,650,08
Vaste activa 11,8412,399,18
Voorraden 0,470,580,59
Debiteuren 1,711,982,09
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,690,621,74
Vlottende activa 2,883,184,42
Totaal activa 14,7115,5613,61
Gewoon kapitaal 4,052,272,72
Preferent kapitaal 4,262,22-53,56
Aandeel van derden 2,492,492,49
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 8,328,075,91
Kortlopende schulden 2,342,732,49
Totaal passiva 14,7115,5613,61

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 94919194
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 54.41063.44066.72072.780
Winst per aandeel -0,03-0,020,000,00
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,02-0,010,010,01
Intrinsieke waarde per aandeel 0,080,060,030,04
Koers-winstverhouding -9,00-9,75
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -34,83-38,93-1,944,60
Koers einde boekjaar 0,270,200,310,25