RoodMicrotec

AEX:ROOD.NL, NL0000440477
0,202 15:23
+0,003 (+1,51%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 12,1313,4213,2211,87
EBITDA (mln.) 0,951,381,541,34
Bedrijfs resultaat (mln.) -0,070,360,12-0,20
Resultaat voor belasting (mln.) -0,330,12-0,09-0,37
Netto winst (mln.) -0,040,12-0,07-0,27

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 6,025,306,136,93
Immateriële activa 2,432,382,322,25
Financiële activa 2,650,08
Vaste activa 12,399,1811,0010,81
Voorraden 0,580,590,460,07
Debiteuren 1,982,091,831,35
Liquide middelen 0,621,741,001,35
Vlottende activa 3,184,423,303,52
Totaal activa 15,5613,6114,2914,34
Gewoon kapitaal 2,272,721,451,35
Preferent kapitaal 2,22-53,561,791,99
Aandeel van derden 2,492,492,492,49
Langlopende schulden 8,075,915,805,50
Kortlopende schulden 2,732,494,554,99
Totaal passiva 15,5613,6114,2914,34

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 91949695
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 66.72072.78074.90074.900
Cashflow per aandeel 0,010,010,020,02
Intrinsieke waarde per aandeel 0,030,040,020,02
Koers Intrinsieke waarde verhouding 9,206,6912,7610,13
Rendement eigen vermogen (%) -1,944,60-5,03-19,63
Koers einde boekjaar 0,310,250,250,18