INTERTRUST N.V.

FSE:A140RW.FFM, NL0010937058
19,660 17:20
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 496,11543,48566,96571,47
EBITDA (mln.) 183,07207,14192,92184,53
Bedrijfs resultaat (mln.) 130,66132,4789,13102,52
Resultaat voor belasting (mln.) 97,80114,7935,7987,97
Netto winst (mln.) 89,3690,3320,8165,27
Winst per aandeel 1,001,010,230,72
Koers winst verhouding 13,9316,8959,1327,17
Dividend per aandeel 0,620,30
Dividend rendement 4,45%1,76%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 92,10110,32
Immateriële activa 1.614,021.634,89
Vaste activa 1.744,871.807,21
Voorraden 35,4740,82
Debiteuren 94,21111,86
Overige vorderingen 1,051,35
Liquide middelen 141,31136,02
Vlottende activa 316,70348,54
Totaal activa 2.061,582.155,75
Gewoon kapitaal 760,01871,60
Preferent kapitaal -63,47-23,69
Aandeel van derden 0,310,32
Langlopende schulden 1.061,21975,33
Kortlopende schulden 240,06308,51
Totaal passiva 2.061,582.155,75

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 4.0764.175
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 90.16090.350
Cashflow per aandeel 1,941,24
Intrinsieke waarde per aandeel 8,439,65
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,612,03
Rendement eigen vermogen (%) 2,747,49
Koers einde boekjaar 13,6019,5619,66

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront