Lavide Holding

AEX:LVIDE.NL, NL0010545679
0,630 17:35
+0,010 (+1,61%)

Kerncijfers

  2016201720182019
Omzet (mln.) 0,180,38
EBITDA (mln.) -0,23-0,43-0,88-0,22
Bedrijfs resultaat (mln.) -0,23-0,58-0,96-0,22
Resultaat voor belasting (mln.) -0,22-0,58-1,02-0,23
Netto winst (mln.) -0,22-0,54-1,02-0,23
Winst per aandeel -0,06-0,13-0,21-0,04
Koers winst verhouding -20,50-5,92-2,52-5,00

Balans (mln.)

  2016201720182019
Materiële activa 0,04
Immateriële activa 0,26
Vaste activa 0,34
Debiteuren 0,04
Liquide middelen 0,900,650,460,22
Vlottende activa 0,990,790,470,32
Totaal activa 0,991,120,470,32
Gewoon kapitaal 0,730,650,120,19
Langlopende schulden 0,210,260,110,03
Kortlopende schulden 0,050,210,230,10
Totaal passiva 0,991,120,470,32

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 733
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.3604.1304.8905.490
Cashflow per aandeel -0,09-0,13-0,08-0,08
Intrinsieke waarde per aandeel 0,220,160,020,03
Koers Intrinsieke waarde verhouding 5,664,8921,605,78
Rendement eigen vermogen (%) -29,67-82,57-832,52-122,63
Koers einde boekjaar 1,230,770,530,20