Qiagen NV

NYS:QGEN.N, NL0012169213
49,190 22:00
+0,300 (+0,61%)

Kerncijfers (USD)

  2018201920202021
Omzet (mln.) 1.501,851.526,421.870,352.251,66
EBITDA (mln.) 478,62205,76633,76845,01
Bedrijfs resultaat (mln.) 272,18-25,70386,43630,08
Resultaat voor belasting (mln.) 225,74-77,78439,47625,83
Netto winst (mln.) 190,38-41,46359,19512,60
Winst per aandeel 0,84-0,021,572,25
Koers winst verhouding 41,01-1.690,0033,6624,70

Balans (mln.) (USD)

  2018201920202021
Materiële activa 511,66455,24559,37638,18
Immateriële activa 2.583,582.772,943.090,232.978,20
Financiële activa 161,66
Vaste activa 3.593,273.665,374.245,214.037,35
Voorraden 162,91170,70291,18327,53
Debiteuren 351,61385,12380,52362,13
Overige vorderingen 34,9442,1259,3445,12
Liquide middelen 1.159,08623,65715,231.065,30
Vlottende activa 2.155,061.570,251.667,322.109,60
Totaal activa 5.748,335.235,625.912,536.146,95
Gewoon kapitaal 2.634,972.536,592.797,843.096,55
Preferent kapitaal -310,25-309,23-243,82-326,67
Langlopende schulden 2.141,171.747,682.499,611.532,93
Kortlopende schulden 972,19951,34615,091.517,47
Totaal passiva 5.748,335.235,625.912,536.146,95

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 4.9525.0965.6106.028
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 230.8302.308.290228.400227.980
Cashflow per aandeel 1,560,142,002,80
Intrinsieke waarde per aandeel 11,421,10
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,0230,76
Rendement eigen vermogen (%) 7,23-1,6312,8416,55
Koers einde boekjaar 34,4533,8052,8555,58

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront