Compagnie du Bois Sauvage

BRU:COMB, BE0003592038
314,000 14:33
-5,000 ( -1,57% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 200,79208,60214,97225,97
Operationele kosten 178,38188,40236,20172,48
Afschrijvingen 9,2411,5660,59-2,46
BedrijfsResultaat 32,2954,33-9,5159,32
Resultaat voor belastingen 44,8662,88-5,0067,32
Belastingen 9,8013,407,796,34
CashFlow 1,5916,22-26,01-9,88
Nettowinst 31,4445,25-16,4662,73

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 51,9454,6559,96
Immateriële activa 32,4232,0633,78
Financiële activa 358,29143,83152,27
Vaste activa 467,48469,36608,93
Voorraden 22,2321,8422,06
Debiteuren 44,2639,1549,02
Overige vorderingen 6,896,064,04
Liquide middelen 76,3550,3440,47
Vlottende activa 165,83134,13131,94
Totaal activa 633,30603,49740,87
Gewoon kapitaal 482,16451,63498,82
Preferent kapitaal 141,86-8,61-8,28
Aandeel van derden 25,0823,3133,96
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 31,1977,14150,54
Kortlopende schulden 94,8851,4157,55
Totaal passiva 633,30603,49740,87

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 1.2881.2991.3601.359
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.6801.6801.6901.680
Winst per aandeel 18,7026,89-9,7737,40
Dividend per aandeel 7,527,607,707,80
Cashflow per aandeel 16,7616,3629,4536,85
Intrinsieke waarde per aandeel 233,65279,39259,56289,13
Koers-winstverhouding 16,3813,30-38,5910,29
Dividend rendement (%) 2,452,122,042,03
Rendement eigen vermogen (%) 7,769,39-3,6412,58
Koers einde boekjaar 306,35357,75377,00385,00