Compagnie du Bois Sauvage » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Compagnie du Bois Sauvage

BRU:COMB, BE0003592038
372,000 17:26
+2,000 ( +0,54% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 197,64 200,79 208,6 214,97
Operationele kosten 159,25 178,38 188,4 236,2
Afschrijvingen -4,87 9,24 11,56 60,59
BedrijfsResultaat 40,31 32,29 54,33 -9,51
Resultaat voor belastingen 48,47 44,86 62,88 -5
Belastingen 11,6 9,8 13,4 7,79
CashFlow 0,53 1,59 16,22 -26,01
Nettowinst 32,88 31,44 45,25 -16,46

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 50,33 51,94 54,65 0
Immateriële activa 32,45 32,42 32,06 0
Financiële activa 307,52 358,29 143,83 0
Vaste activa 413,72 467,48 469,36 0
Voorraden 18,79 22,23 21,84 0
Debiteuren 43,76 44,26 39,15 0
Overige vorderingen 4,59 6,89 6,06 0
Liquide middelen 60,13 76,35 50,34 0
Vlottende activa 144,32 165,83 134,13 0
Totaal activa 558,04 633,3 603,49 0
Gewoon kapitaal 405,19 482,16 451,63 0
Preferent kapitaal 97,66 141,86 -8,61 0
Aandeel van derden 25,94 25,08 23,31 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 76,53 31,19 77,14 0
Kortlopende schulden 50,37 94,88 51,41 0
Totaal passiva 558,04 633,3 603,49 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 1243 1288 1299 1360
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1680 1680 1680 1690
Winst per aandeel 19,56 18,7 26,89 -9,77
Dividend per aandeel 7,44 7,52 7,6 7,7
Cashflow per aandeel 21,95 16,76 16,36 29,45
Intrinsieke waarde per aandeel 214,41667 233,65476 279,3869 259,55621
Koers-winstverhouding 12,62781 16,38235 13,3042 -38,58751
Dividend rendement (%) 3,01215 2,45471 2,12439 2,04244
Rendement eigen vermogen (%) 8,82 7,76 9,39 -3,64
Koers einde boekjaar 247 306,35 357,75 377

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding