Forum: Iep Invest (voorheen Punch International) » Waarde Punch » Pagina: 6 | Belegger.nl

Iep Invest (voorheen Punch International) « Terug naar discussie overzicht

Waarde Punch

1.250 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 59 60 61 62 63 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Guus_Geluk
0
quote:

keffertje schreef op 6 aug 2013 om 00:49:


[...]


Ben nog bezig (is overigens een berekening gecombineerd met een beredenering) maar morgen voorbeurs is hij er zeker. Niet mijn gewoonte om beloftes niet na te komen maar wordt te veel afgeleid door andere bezigheden.


Bedankt Keffertje, ik kijk er naar uit. Alvast welterusten voor zo/straks!
keffertje
3
Zoals beloofd, zou ik hier nog even mijn berekening/beredenering van Punch posten.

Ik begin met een aantal niet onbelangrijke vaststellingen/voorbehouden

* Ik beschik, net als ieder ander, alleen over publieke informatie en die gaan - voor wat de financiele stukken betreft - terug tot ultimo 2012.
* Elke inschattingsfout van 1 miljoen muteert de intrinsieke waarde met ongeveer 0,10 per aandeel. Voorbeeld: het is niet denkbeeldig dat Punch voor de transactie kosten heeft moeten maken en als die pakweg 3 miljoen hebben bedragen (maar kan net zo goed 1 miljoen of 5 miljoen zijn) dan scheelt dit zomaar 0,25 op de intrinsieke waarde en uiteraard ook op het uit te keren bedrag).
* Het artikel van beurstips - hoe sappig ook - schetst een volgens mij niet realistisch beeld van de upside (voorbeeld: de aandelen accentis worden gekocht voor 0,01 maar gewaardeerd op 0,03, de lening van accentis wordt gekocht voor 4 mln. maar gewaardeerd op 21-25 mln.)
* wel ben ik het met de auteur eens dat het een spaghetti is waar moeilijk doorheen valt te kijken (maar ik ben dus wat voorzichtiger)
* de calculatie van bertje kan ik op hoofdlijnen goed volgen maar ik begrijp zijn prijs voor de aandelen accentis niet (graag reactie!) hoewel ik vermoed dat hij de prijs voor die aandelen 'vermengt' met de prijs voor de lening dus daar ga ik iets anders mee om.
* het begrip intrinsieke waarde is voor mij eigenlijk veel minder belangrijk dan de cash waarde (uit te keren bedrag) omdat er - gewoonlijk - een (forse) discount bestaat op deze intrinsieke waarde.

wordt vervolgd
keffertje
1
De berekening is op zichzelf niet zo moeilijk maar als je er dieper inkijkt, komen er toch wat vraagtekens naar boven, die ik zelf ook maar gedeeltelijk kan beantwoorden.

Als je de enkelvoudige resultatenrekening bekijkt dan blijkt Punch in 2012 een verlies te hebben geleden van meer dan 1 miljoen euro. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk want Xeikon, hun belangrijkste deelneming, keert geen dividend uit en in de enkelvoudige jaarrekening wordt (anders dan in de geconsolideerde jaarrekening) de winst niet meegeteld.

Point-it maakte (cijfers 2011) een winst van 241K en wordt dus verkocht waardoor die winst verdwijnt.

Belangrijkste veroorzaker van het verlies is Punch Motive (vestigingsadres op het hoofdkantoor). Ik heb nog niet uitgezocht wat dit bedrijf doet maar hier kunnen overigens ook heel simpel alle holdingkosten in worden verantwoord.

Dit betekent volgens mij dat als de transactie met Xeikon-aandelen doorgaat, de opbrengst sowieso niet volledig uitgekeerd kan worden omdat er dan een financieel gat ontstaat.

Bovendien dient Punch tot 2019 maximaal 6 miljoen werkkapitaal te verschaffen aan Xeikon (voorwaarden onbekend) en ok dat zal men dus binnenboord moeten houden.

Dat brengt mij bij de 'waarde' van Accentis, het laatst overgebeven actief. Ik raad iedereen aan ook dat jaaverslag eens goed te bestuderen en zelf tot de conclusie te komen dat:
* de onderneming de afgelopen jaren door zwaar weer is gegaan.
* de onderneming momenteel ongeveer break even draait.
* de onderneming financieringsproblemen heeft en - zo die niet opgelost kunnen worden - op termijn niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Dit is ook de mogelijke 'verklaring' waarom de beurskoers op 1/3 van de intrinsieke waarde noteert en waarom Xeikon de lening aan Accentis (voor 25% van de nominale waarde overdoet aan Punch). Of dat laatste kosher is waag ik te betwijfelen maar de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat de rente op de lening per 1/2012 contractueel verlaagt is van 6% naar circa 3% en gelet op de geldende marktrente en de labiele positie van Accenties kan deze lening - anders dan de jaarrekening van Xeikon over 2012 aangeeft - niet als volwaardig worden beschouwd.

De juichverhalen over het potentieel van Accentis deel ik dan ook niet en in mijn calculatie volsta ik dan ook met het toekennen van een waarde van 1 cent aan de aandelen en neem ik de overdrachtswaarde van de lening (4,5 miljoen) als uitgangspunt.

Voortbouwend op de gedachte van het artikel in Beurstips (laatste deel) houd ik - op korte termijn - mijn hart vast als Punch door zou gaan als houdstermaatschappij van aandelen Accentis omdat daarmee ook de financieringsverplichting op hen gaat rusten en er dus minder uitgekeerd gaat worden.

wordt vervolgd

Guus_Geluk
0
Bedankt Keffertje, alvast 2 AB's van mij. :-)
Ben benieuwd of je ook een uitspraak over de koers van het aandeel Punch kunt doen, wat is jouw verwachting? En heb je zelf ook een positie in Punch en/of Xeikon?
keffertje
0
Wanneer ik dan tot een concrete calculatie moet komen (met inachtneming van de voorgaande voorbehouden) dan zijn de navolgende scenario's relevant:

1. Volledige ontmanteling van Punch waarbij het Accentis belang wordt doorgestoten tegen de verkrijgingswaarde (aan een derde)
2. Voledige ontmanteling van Punch waarbij het Accentis belang wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders Punch
3. Punch gaat door als houdstermaatschappij.

Ad 1.

Dankbaar gebruik makend van het voorwerk van Bertje neem ik als vertrekpunt zijn cash-berekening, die ik onderschrijf. Van zijn 91,8 miljoen trek ik echter 10 miljoen af (6 miljoen werkkapitaal financiering + 3 miljoen transactiekosten + 1 miljoen operationeel verlies) maar anderzijds komt daar weer ruim 10 miljoen bij (6 miljoen voor de aandelen en 4,5 miljoen voor de lening).

De cash waarde/uitkering zou dan inderdaad 7-7,5 per aandeel kunnen bedragen en als men - in verband met de ontmanteling - de werkkapitaalfinanciering van Xeikon aan een derde kan overdragen dan zit daar nog eens 0,50 - 0,60 in het vat.
Ad 2.

In dit geval bedraagt de cash uitkering maximaal 6,50 - 7 en krijgt je voor ieder Punch aandeel inderdaad circa 50 aandelen Accentis, die nog eens 0,50 aan waarde vetegenwoordigen.

In dit scenario wordt de restwaarde vrijwel volledig bepaald door de terugbetalingscapacitiet van Accentis op de lening (maar het zou een illusie zijn te menen dat die iljoen volledig terugkomt).

Ad 3.

Dit zou - op korte termijn - het rampscenario zijn omdat er dan waarschijnlijk meegefinancierd moet worden met Accentis. Om welke bedragen dat gaat en op welke termijn daar eventueel waardegroei gerealiseerd gaat worden is natuurlijk niet te voorspellen. Wel is te verwachten dat, in afwachting van betere tijden, de koers een forse discount blijft vertonen op de intrinsieke waarde.


keffertje
0
Conclusie:

Niet zo zeer omdat de markt altijd gelijk heeft maar inhet licht van bovenstaande calculatie, de onzekerheden en de tijdsduur voordat je daadwerkelijk je geld krijgt, lijkt de huidige koers van 7 euro redelijk verklaarbaar.

Een potentieel van 10-15% koersstijging in de komende drie maanden lijkt mij - afhankelijk van de snelheid en inhoud van de verdere berichtgeving - goed verdedigbaar.

Meer kan natuurlijk altijd maar is volkomen afhankelijk van modaliteiten, die we nu nog niet kennen. Wat dat betreft is bijvoorbeeld de omzetting van de schuld in aandelen Accentis een interessante optie (als dat gebeurt op basis van de nominale waarde van de lening en tegen een koers van 0,01)

Einde bericht
keffertje
0
quote:

Guus_Geluk schreef op 6 aug 2013 om 08:50:


Bedankt Keffertje, alvast 2 AB's van mij. :-)
Ben benieuwd of je ook een uitspraak over de koers van het aandeel Punch kunt doen, wat is jouw verwachting? En heb je zelf ook een positie in Punch en/of Xeikon?


Ben - op het moment van schrijven - zowel aandeelhouder Xeikon als Punch.

1. Wat de koers van Xeikon betreft, zal de voorspelling niet zo lastig en verrassend zijn. Ervan uitgaande dat het bod doorgaat zal de koers - met het wegnemen van de verschillende onzekerheden - stapsgewijs oplopen in de richting van het bod. Overigens kan de effectuering van het bod best nog lang duren (bijvoorbeeld eind 2013/begin 2014) omdat er nog aan allerlei formaliteiten voldaan met worden (prospectus, bava, gestanddoeningstermijn etc).
Daar is een belangrijke uitzondering op: de cryptische omschrijving dat Xeikon - na effectuering van de transactie met Punch - een belangrijk deel van haar eigen aandelen zal inkopen. Mocht men vanaf eind september structuur alles op gaan kopen tot 5,85 dan kan het natuuurlijk veel sneller gaan maar ik heb geen flauw benul wat die desbetreffende zin in het persbericht concreet betekent.

2. Punch is moeilijker want veel hangt af van de plannen. Geletop de verwevenheid van Punch-Xeikon-Accentis denk ik dat er allang een plan klaar ligt maar wanneer dit naar buiten komt, weet ik ook niet. Nu lijkt 7 euro een goed verdedigbare evenwichtsprijs maar afhankelijk van plannen op korte termijn 6 - 8 euro en op lange termijn volledig afhankelijk van Accentis-ontwkkeling.
Guus_Geluk
0
quote:

keffertje schreef op 6 aug 2013 om 08:52:


Wanneer ik dan tot een concrete calculatie moet komen (met inachtneming van de voorgaande voorbehouden) dan zijn de navolgende scenario's relevant:

1. Volledige ontmanteling van Punch waarbij het Accentis belang wordt doorgestoten tegen de verkrijgingswaarde (aan een derde)
2. Voledige ontmanteling van Punch waarbij het Accentis belang wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders Punch
3. Punch gaat door als houdstermaatschappij.De raad van bestuur van Punch heeft de verschillende aspecten van de voorgenomen transactie zorgvuldig geëvalueerd en is van oordeel dat ze in het beste belang is van de aandeelhouders van Punch. De raad van bestuur zal nog nader overwegen op welke manier de opbrengst van de transactie het beste ten goede kan komen aan de aandeelhouders van Punch.

De opbrengsten komen dus wel ten goede aan de aandeelhouders. Een rampscenario met Accentis mag denk ik toch wel uitgesloten worden. Dit zou ook niet in het belang van Punch zelf zijn. Al met al is het best spannend. Een echt risico voor potentiele instappers is er denk ik op de huidige koers van 7 euro niet.
keffertje
0
quote:

Guus_Geluk schreef op 6 aug 2013 om 09:45:


[...]


De raad van bestuur van Punch heeft de verschillende aspecten van de voorgenomen transactie zorgvuldig geëvalueerd en is van oordeel dat ze in het beste belang is van de aandeelhouders van Punch. De raad van bestuur zal nog nader overwegen op welke manier de opbrengst van de transactie het beste ten goede kan komen aan de aandeelhouders van Punch.

De opbrengsten komen dus wel ten goede aan de aandeelhouders. Een rampscenario met Accentis mag denk ik toch wel uitgesloten worden. Dit zou ook niet in het belang van Punch zelf zijn. Al met al is het best spannend. Een echt risico voor potentiele instappers is er denk ik op de huidige koers van 7 euro niet.


Beste Guus,

Op zich ben ik het wel met je eens (en dat was ook de strekking van mijn lange betoog):

Beperkt neerwaarts risico, redelijke kans op wat upside (maar zeker geen gratis geld of gouden bergen).

Als je de moeite neemt om de jaarverslagen van Accentis, Xeikon en Punch door te kijken dan struikel je telkens over dezelfde namen en dat maakt de persberichten ridicuul.

seadoc
0
@keffertje: heel mooi, ook een ab van mij. Het vastgoed van Accentis staat voor 180 miljoen in de boeken. Hoe schat je dat in, is dat realistisch, of zitten ze er fors naast? Als het fors lager is, dan is accentis helemaal een giftige pil....
keffertje
0
quote:

seadoc schreef op 6 aug 2013 om 10:42:


@keffertje: heel mooi, ook een ab van mij. Het vastgoed van Accentis staat voor 180 miljoen in de boeken. Hoe schat je dat in, is dat realistisch, of zitten ze er fors naast? Als het fors lager is, dan is accentis helemaal een giftige pil....


Als je die waarde afzet tegen een bruto-huuropbrengst van 13 miljoen dan is die waardering aan de forse kant (en de magere opbrengst komt door de flinke leegstand). Dat verklaart dan voor een deel ook weer de financieringsperikelen die ze hebben, want banken staan sowieso al niet te trappelen om te financieren, helemaal niet in vastged en al helemaal niet als je de magere locaties van accentis ziet.

Overigens heeft Accentis het meeste vastgoed (juridisch) niet in eigendom en is haar administratieve zetel.... op het hoofdkantoor van Xeikon!

Ik zeg daarmee niet dat er iets niet klopt maar wijs op de onderlinge verwevenheid en complexiteit waarbij je niet de illussie moet hebben dat je (of ik) er met de paar aandeeltjes die we bezitten tussen kunnen komen.

Bij Accentis moet je je afvragen of je de gelegenheid krijgt om 'mee te lopen' (een paar ontwikkelingen en een koerssprong van 1 naar 2 eurocent - 100%! - is zo gemaakt) of dat je gepiepeld wordt door een paar gehaaide vastgoedjongens.

It is up to you!
Guus_Geluk
0
quote:

keffertje schreef op 6 aug 2013 om 11:50:


[...]
It is up


Mee eens! ;-)

Ik denk dat we de komende 2-3 weken niet veel spannends meer zullen meemaken. De koers zal ook wel rond de 7 euro blijven hangen. Er ligt een aardig blok van 43.000 stukken op 7 euro in de laat en dat is voorlopig nog niet weg. (Overigens wordt alles onder de 7 euro mooi opgekocht en dat is natuurlijk ook de bedoeling van het blok.)
Opus135
0
Toch op de € 7,00 nu, voor wat het waard is..... Inderdaad een heel groot blok daar in de laat, en zelfs daarboven kleine laatblokjes. Wil niets zeggen, maar is toch wel leuk. Dank aan Keffertje en anderen voor de recente inhoudelijke posts. Mede op basis daarvan ga ik er nog steeds vanuit dat het nog wel verder goed komt met de koersen hier, ook al spelen misschien rare en onvoorspelbare zaken op de achtergrond.
soepkip1972
0
quote:

Opus135 schreef op 6 aug 2013 om 12:46:


Toch op de € 7,00 nu, voor wat het waard is..... Inderdaad een heel groot blok daar in de laat, en zelfs daarboven kleine laatblokjes. Wil niets zeggen, maar is toch wel leuk. Dank aan Keffertje en anderen voor de recente inhoudelijke posts. Mede op basis daarvan ga ik er nog steeds vanuit dat het nog wel verder goed komt met de koersen hier, ook al spelen misschien rare en onvoorspelbare zaken op de achtergrond.


"Rare en onvoorspelbare zaken" spelen alleen als het de beleggers te lang duurt. Dan ziet men vaak heel veel bomen op de weg. Maar deze overname heeft tijd nodig, sommige dingen moeten afgerond worden, zoals de financiering, de cijfers etc.
En deze zaken zullen echt wel positief afgehandeld worden anders had men überhaupt geen bod gedaan. En als dan de waardering voor het aandeel Punch omhoog schiet en (natuurlijk belangrijk voor ons beleggers) de beurskoers ook, dan zegt iedereen "zie je wel, met geduld komt het goed" !!

Alleen is geduld vaak niet de beste eigenschap van een belegger ;)
Guus_Geluk
0
quote:

Opus135 schreef op 6 aug 2013 om 12:46:


Toch op de € 7,00 nu, voor wat het waard is..... Inderdaad een heel groot blok daar in de laat, en zelfs daarboven kleine laatblokjes.

Als de 7 euro weg is, staat de koers zo op 7.15
Maar er wordt aardig geknabbeld aan de 7 euro. Eens kijken hoe lang het duurt voordat ie weg is. ;-)
Opus135
0
Brokjes van 5.000 en 4.600 stuks noem ik geen knabbelen meer...... Iemand heeft honger. Straks wordt het blok nog weggehaald. Zo gebeurt er toch wat op deze saaie beursdag.
Guus_Geluk
0
1.250 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 59 60 61 62 63 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15-jul-19 10:58
Koers 6,650
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 6,650
Laag 6,650
Volume 20
Volume gemiddeld 207
Volume gisteren 20