4e kwartaal

449 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » | Laatste
Daexter
0
of wat ook kan, dat ze een representatief beeld willen hebben. BAM en volker wessels zijn veel groter dan Heijmans. Daarnaast zijn er ook zat bouwers die niet beursgenoteerd zijn die even groot dan wel groter zijn (in waarde) dan Heijmans
Nuchtere Kijk Op
0
Persbericht
Koninklijke BAM Groep nv


Consortium BAM-Heijmans-TBI uit tender ViA15
Bunnik, 12 november 2018 - Het consortium van BAM, Heijmans en TBI heeft zich teruggetrokken uit de aanbesteding voor de verlenging van de A15 bij Nijmegen, bekend onder de naam ViA15.

ViA15 heeft betrekking op het doortrekken van de A15 bij Nijmegen over een lengte van 12 km en het aansluiten van deze snelweg op de A12, waarmee een rechtstreekse verbinding ontstaat tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Het gaat om een DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) contract.

De consortiumpartners zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat verdere deelname aan deze tender niet past binnen een selectief inschrijvingsbeleid, dat gericht is op het verwerven van opdrachten met beheersbare risico’s en gezonde marges.

Het consortium ziet af van deelname op grond van de in de tenderdocumenten verstrekte informatie over de technische complexiteit en de contractuele voorwaarden in relatie tot de verdeling van risico’s.
Dutch Navigator
0
Heijmans heeft het personeelsbestand bijna gehalveerd en zal en hoeft dus geen werk aannemen om de boel draaiende te houden en al helemaal geen werken met risicofactoren.
De Overheid legt haar financiële risico's steeds meer ándere.
shutterspeedy
0
Heel slim dat Heijmans en BAM niet meer in schrijven op dergelijke klussen.
De A-15 bij de Europoort heeft Ballast Nedam namelijk de kop gekost.
Ballast moest soms een miljoen euro per dag aftikken omdat ze bepaalde vergunningen (om te kunnen werken!) niet verleend kregen. Heel triest en achteraf blij dat ik in Heijmans en niet in Ballast nedam zat! Anders was ik failliet geweest.
salud
0
Welke buitenlandse onderneming springt er dan in zo'n gat en hoe vangen die de risico's op?
Is dat dan witwassen van inkomsten uit andere verdienmodellen?
Bananen, bananen bananen, en komkommers die niet meer recht mogen zijn maar krom?
Kom op zeg ... een stuk weg aanleggen ... !!!

Huppeldepepup
0
Goeie actie. Niet blind achter omzet aanjagen, maar selectief op projecten inschrijven. Als de overheid haar project niet gesleten krijgt zal ze niks anders kunnen dan de condities aanpassen en een nieuwe tender te doen. Pas als prijs en risico's in balans zijn, is het tijd om (weer) mee te doen.
Huppeldepepup
0
quote:

salud schreef op 12 november 2018 19:52:


Welke buitenlandse onderneming springt er dan in zo'n gat en hoe vangen die de risico's op?
Is dat dan witwassen van inkomsten uit andere verdienmodellen?
Bananen, bananen bananen, en komkommers die niet meer recht mogen zijn maar krom?
Kom op zeg ... een stuk weg aanleggen ... !!!


Dat is niet de zorg van Heijmans. En al helemaal niet van de aandeelhouder.
BastaRhymez
3
quote:

shutterspeedy schreef op 12 november 2018 17:25:


Heel slim dat Heijmans en BAM niet meer in schrijven op dergelijke klussen.
De A-15 bij de Europoort heeft Ballast Nedam namelijk de kop gekost.
Ballast moest soms een miljoen euro per dag aftikken omdat ze bepaalde vergunningen (om te kunnen werken!) niet verleend kregen. Heel triest en achteraf blij dat ik in Heijmans en niet in Ballast nedam zat! Anders was ik failliet geweest.


Ik weet niet waar jij deze "wijsheid" vandaan hebt, maar Ballast (of de combinatie A-Lanes A15, bestaande uit Ballast, Strukton en Strabag) hebben zeker niet op een bepaald moment een miljoen euro per dag af afgetikt!
Misschien als je de verliezen van het project over een bepaalde periode uitsmeert, dat je op dat gemiddelde komt (maar dan is het mede afhankelijk van welke periode je kiest), maar ik kan je zeggen dat er op geen enkel moment meer dan een miljoen per dag verlies is afgetikt over een langere periode!
Ja, de A15 heeft Ballast de kop gekost, maar zoals altijd was het niet alleen dit project. Ook bij de A2 werden grote verliezen gemaakt, net als de N31 Harlingen... Alles bij elkaar, was de A15 de druppel (of in dit geval een klein straaltje) die de emmer deed overlopen.
Maargoed, dit is het het Heijmans forum, niet het Ballast / Rönesans Holding topic.

Dan terug naar Heijmans en Wintrack II.
Ik lees jammer genoeg een hoop misvattingen hier over Wintrack II. Er wordt hier (en in de media) steeds gesproken over 10 miljoen verlies op het project. De nuance is wel, dat deze 10 miljoen bestaat uit:
1) niet betaalde facturen en kosten (door TenneT)
2) de afwikkeling van reeds aangegane verplichtingen
Voor een project als Wintrack worden vaak al vroegtijdig met meerdere onder aannemers en leveranciers contracten opgesteld. Door het stilleggen / ontbinden van het project, zit Heijmans wel met deze contracten in de maag. Een deel van deze contracten zal dus (deels) betaald moeten worden, omdat andere partijen ook aan de slag zijn gegaan of een capaciteitsreservering hebben gedaan (en dus niet direct naar andere werken herplaatst konden worden, wat weer omzetderving betekend). Deels zal Heijmans deze kosten bij TenneT willen gaan verhalen via de RvA. Net als de kosten die de combinatie heeft gemaakt voor het project, maar wat TenneT nog niet heeft betaald.

Wel ben ik benieuwd wat de achterliggende rede van TenneT is geweest om het contract in deze vroege fase van het werk al stil te leggen.
Zij (TenneT) claimen dat dit komt door enerzijds achterstand op de planning en anderzijds dat de combinatie onvoldoende kwaliteit heeft geleverd / kan leveren.
Dat eerste (planning) vind ik een interessant aspect. In het contract is namelijk een boetebeding opgenomen, voor iedere dag dat te laat wordt opgeleverd. TenneT heeft dit dus contractueel redelijk dicht gezet en kan dus niet als 'de hoofdrede' van ontbinding van toepassing zijn. Tenzij, maar dat is meer doemdenken, de planning dusdanig achter liep dat de TenneT zelf in de problemen zou komen. Het project is van dermate belang, dat de nieuwe windmolen parken in de buurt hun energie niet kwijt kunnen. Dat kost TenneT wellicht dus meer (dat loopt in de miljoenen euro's per dag!), dan dat zij aan boetes binnen krijgen. Maar dan weer het realistische scenario: Boeken zij nu tijdswinst door het contract te ontbinden en op zoek te moeten naar een nieuwe aannemer(scombinatie). Ik kan mij niet voorstellen, dat de planningsachterstand op dit moment al vele malen groter zou zijn, dan weer vanaf 0 te moeten starten. En als er dan toch kennelijk tijd is om een nieuwe aanbesteding te doen, waarom dan niet met de huidige combinatie om de tafel gaan en de planning verbeteren / versnellen? Immers is de combinatie ook gebaad bij het tijdig opleveren in verband met de boetes op vertragingen. Daarom is mijn conclusie dat de planning nooit het issue is geweest of geweest kan zijn.

Dan zou het dus om de kwaliteit moeten gaan, waarop het contract is ontbonden. Nu ben ik zelf niet heel erg thuis in de hoogspanningsmasten e.d., maar met mijn boerenlogica (van een infra engineer) kan ik mij niet voorstellen dat het een materie betreft die Heijmans - Europoles niet zou (kunnen) beheersen. Anders zou dit al in de aanbesteding er uit gekomen moeten zijn, aangezien de combinatie met een "doorontwikkeling" van de Wintrack mast is gekomen (welke deels uit beton bestaat). TenneT was hier kennelijk gecharmeerd van, aangezien ze wel de combinatie hebben gekozen om het werk uit te voeren. Of in de aanbieding moeten dingen hebben gestaan, die ze later toch niet konden doen. Echter, met het selectieve inschrijfbeleid van Heijmans zou hier voldoende aandacht op moeten zitten om "afwijkend" van de uitvraag wat aan te bieden.

Het blijft bij mij dus nog wel een raadsel om de puntjes met elkaar te verbinden wat de exacte achterliggende rede is om het contract te ontbinden. Stuk voor stuk, zijn er risico's maar niet van een dusdanige aard dat dit het kan zijn. Er moet dus meer spelen of gespeeld hebben.

Wellicht heeft TenneT zelf zijn hand overspeeld. Uit geruchten maak ik op, dat TenneT nog niet alle grond in haar bezit heeft en dat daardoor de combinatie niet kan bouwen in de aangeboden volgorde. Want grond moet ook voorbelast worden e.d. Als de grond dan te laat beschikbaar komt, kan dit inderdaad een planningsissue met zich mee brengen (te veel activiteiten die te laat starten). Maar dat kan dan niet het risico voor Heijmans zijn geweest...
Japio_
0
Prima verhaal Basta, mijn logica zegt (zonder kennis van zaken te hebben) dat het beeindigen van het contract een groter risico voor TenneT geeft dat de einddatum niet wordt gehaald. TenneT schrijft dit op haar website;

Het beëindigen van de contracten heeft vooralsnog geen consequenties voor de datum van inbedrijfname van het project Noord-West 380 kV.

Alleen als er in een eerder stadium onder de tafel briefjes zijn uitgewisseld met VolkerWessels/VDL en zij de bevestiging hebben gegeven dat zij klaarstaan dan kan ik de uitspraken van TenneT duiden.

Omdat het project bij inschrijving tot in het kleinste detail is uitgewerkt geloof ik niet dat het plan ergens niet voldoet aan de eisen van TenneT, misschien dat Europoles een dermate zwakke broeder was geworden dat TenneT zichzelf in bescherming heeft genomen?

Ik neem een positie in VolkerWessels want deze order zou zomaar hun kant op kunnen vallen.
MichaV
0
Waarom wordt er al dagenlang gedumpt? Mijn geduld wordt aardig op de proef gesteld zo.
salud
0
@MichaV Wellicht hopen "ze" dat types als jij zenuwachtig worden en verkopen voor veel te weinig. :)
shutterspeedy
0
quote:

BastaRhymez schreef op 13 november 2018 08:45:


[...]
Ik weet niet waar jij deze "wijsheid" vandaan hebt, maar Ballast (of de combinatie A-Lanes A15, bestaande uit Ballast, Strukton en Strabag) hebben zeker niet op een bepaald moment een miljoen euro per dag af afgetikt!
Misschien als je de verliezen van het project over een bepaalde periode uitsmeert, dat je op dat gemiddelde komt (maar dan is het mede afhankelijk van welke periode je kiest), maar ik kan je zeggen dat er op geen enkel moment meer dan een miljoen per dag verlies is afgetikt over een langere periode!
Ja, de A15 heeft Ballast de kop gekost, maar zoals altijd was het niet alleen dit project. Ook bij de A2 werden grote verliezen gemaakt, net als de N31 Harlingen... Alles bij elkaar, was de A15 de druppel (of in dit geval een klein straaltje) die de emmer deed overlopen.
Maargoed, dit is het het Heijmans forum, niet het Ballast / Rönesans Holding topic.

Dan terug naar Heijmans en Wintrack II.
Ik lees jammer genoeg een hoop misvattingen hier over Wintrack II. Er wordt hier (en in de media) steeds gesproken over 10 miljoen verlies op het project. De nuance is wel, dat deze 10 miljoen bestaat uit:
1) niet betaalde facturen en kosten (door TenneT)
2) de afwikkeling van reeds aangegane verplichtingen
Voor een project als Wintrack worden vaak al vroegtijdig met meerdere onder aannemers en leveranciers contracten opgesteld. Door het stilleggen / ontbinden van het project, zit Heijmans wel met deze contracten in de maag. Een deel van deze contracten zal dus (deels) betaald moeten worden, omdat andere partijen ook aan de slag zijn gegaan of een capaciteitsreservering hebben gedaan (en dus niet direct naar andere werken herplaatst konden worden, wat weer omzetderving betekend). Deels zal Heijmans deze kosten bij TenneT willen gaan verhalen via de RvA. Net als de kosten die de combinatie heeft gemaakt voor het project, maar wat TenneT nog niet heeft betaald.

Wel ben ik benieuwd wat de achterliggende rede van TenneT is geweest om het contract in deze vroege fase van het werk al stil te leggen.
Zij (TenneT) claimen dat dit komt door enerzijds achterstand op de planning en anderzijds dat de combinatie onvoldoende kwaliteit heeft geleverd / kan leveren.
Dat eerste (planning) vind ik een interessant aspect. In het contract is namelijk een boetebeding opgenomen, voor iedere dag dat te laat wordt opgeleverd. TenneT heeft dit dus contractueel redelijk dicht gezet en kan dus niet als 'de hoofdrede' van ontbinding van toepassing zijn. Tenzij, maar dat is meer doemdenken, de planning dusdanig achter liep dat de TenneT zelf in de problemen zou komen. Het project is van dermate belang, dat de nieuwe windmolen parken in de buurt hun energie niet kwijt kunnen. Dat kost TenneT wellicht dus meer (dat loopt in de miljoenen euro's per dag!), dan dat zij aan boetes binnen krijgen. Maar dan weer het realistische scenario: Boeken zij nu tijdswinst door het contract te ontbinden en op zoek te moeten naar een nieuwe aannemer(scombinatie). Ik kan mij niet voorstellen, dat de planningsachterstand op dit moment al vele malen groter zou zijn, dan weer vanaf 0 te moeten starten. En als er dan toch kennelijk tijd is om een nieuwe aanbesteding te doen, waarom dan niet met de huidige combinatie om de tafel gaan en de planning verbeteren / versnellen? Immers is de combinatie ook gebaad bij het tijdig opleveren in verband met de boetes op vertragingen. Daarom is mijn conclusie dat de planning nooit het issue is geweest of geweest kan zijn.

Dan zou het dus om de kwaliteit moeten gaan, waarop het contract is ontbonden. Nu ben ik zelf niet heel erg thuis in de hoogspanningsmasten e.d., maar met mijn boerenlogica (van een infra engineer) kan ik mij niet voorstellen dat het een materie betreft die Heijmans - Europoles niet zou (kunnen) beheersen. Anders zou dit al in de aanbesteding er uit gekomen moeten zijn, aangezien de combinatie met een "doorontwikkeling" van de Wintrack mast is gekomen (welke deels uit beton bestaat). TenneT was hier kennelijk gecharmeerd van, aangezien ze wel de combinatie hebben gekozen om het werk uit te voeren. Of in de aanbieding moeten dingen hebben gestaan, die ze later toch niet konden doen. Echter, met het selectieve inschrijfbeleid van Heijmans zou hier voldoende aandacht op moeten zitten om "afwijkend" van de uitvraag wat aan te bieden.

Het blijft bij mij dus nog wel een raadsel om de puntjes met elkaar te verbinden wat de exacte achterliggende rede is om het contract te ontbinden. Stuk voor stuk, zijn er risico's maar niet van een dusdanige aard dat dit het kan zijn. Er moet dus meer spelen of gespeeld hebben.

Wellicht heeft TenneT zelf zijn hand overspeeld. Uit geruchten maak ik op, dat TenneT nog niet alle grond in haar bezit heeft en dat daardoor de combinatie niet kan bouwen in de aangeboden volgorde. Want grond moet ook voorbelast worden e.d. Als de grond dan te laat beschikbaar komt, kan dit inderdaad een planningsissue met zich mee brengen (te veel activiteiten die te laat starten). Maar dat kan dan niet het risico voor Heijmans zijn geweest...


Toch wel. Soms zelfs 2 miljoen voor een lullig kabeltje dat zelfs geen overlast veroorzaakte. Quote uit artikel van NRC van destijds

Vindt nou eens een keer een kabel zonder ’m door te hakken, kreunt Rijkswaterstaat. De bouwers hebben een kabel van Rijkswaterstaat kapot getrokken die camerabeelden naar de verkeerscentrale stuurt. Direct gaat het ‘prestatiemeetsysteem’ dat bij het project hoort rekenen. Een kapotte verkeerskabel plus overdag plus drukte op de weg plus verkeershinder: bam, twee miljoen euro boete.

Twee miljoen! Voor één kabeltje? Onacceptabel, vinden de bouwers. Er was geen verkeershinder! En had die kabel dan op de juiste plek op de tekening gezet! Rijkswaterstaat, dat een andere boete wel kwijtschold, wil deze handhaven. Hoor eens, zo staat het nu eenmaal in het contract: extra verkeershinder kost geld. En anders gaan andere bouwers piepen.

De boete tekent de verhoudingen tussen Rijkswaterstaat en A-Lanes in 2013. De partijen staan niet meer naast, maar tegenover elkaar.

Dat begon al in het begin, bij de Botlekbrug, het grootste struikelblok van het project. A-Lanes kon in de aanbesteding een laag bod doen, omdat het een innovatief ontwerp voor de nieuwe brug had. Lichter beton, andere staalconstructie. Maar de gemeente Rotterdam vertrouwde het ontwerp niet en gaf geen vergunning voor de brug. Opdrachtgever Rijkswaterstaat koos de kant van de gemeente – A-Lanes kende de eisen toch? De bouwers waren diep teleurgesteld. ProRail ging bovendien niet akkoord met de staalconstructie. Voor de bouwers zat er niets anders op dan het ontwerp aan te passen.

De brug komt er uiteindelijk wel, hij is al bijna af. Maar later dan gepland en duurder dan gepland. En omdat de bouwers gekozen hebben voor het lijstrisico ‘vergunningen’ is dat allemaal hun eigen probleem.
BastaRhymez
0
quote:

shutterspeedy schreef op 13 november 2018 17:56:


[...]

Toch wel. Soms zelfs 2 miljoen voor een lullig kabeltje dat zelfs geen overlast veroorzaakte. Quote uit artikel van NRC van destijds

Vindt nou eens een keer een kabel zonder ’m door te hakken, kreunt Rijkswaterstaat. De bouwers hebben een kabel van Rijkswaterstaat kapot getrokken die camerabeelden naar de verkeerscentrale stuurt. Direct gaat het ‘prestatiemeetsysteem’ dat bij het project hoort rekenen. Een kapotte verkeerskabel plus overdag plus drukte op de weg plus verkeershinder: bam, twee miljoen euro boete.

Twee miljoen! Voor één kabeltje? Onacceptabel, vinden de bouwers. Er was geen verkeershinder! En had die kabel dan op de juiste plek op de tekening gezet! Rijkswaterstaat, dat een andere boete wel kwijtschold, wil deze handhaven. Hoor eens, zo staat het nu eenmaal in het contract: extra verkeershinder kost geld. En anders gaan andere bouwers piepen.

De boete tekent de verhoudingen tussen Rijkswaterstaat en A-Lanes in 2013. De partijen staan niet meer naast, maar tegenover elkaar.

Dat begon al in het begin, bij de Botlekbrug, het grootste struikelblok van het project. A-Lanes kon in de aanbesteding een laag bod doen, omdat het een innovatief ontwerp voor de nieuwe brug had. Lichter beton, andere staalconstructie. Maar de gemeente Rotterdam vertrouwde het ontwerp niet en gaf geen vergunning voor de brug. Opdrachtgever Rijkswaterstaat koos de kant van de gemeente – A-Lanes kende de eisen toch? De bouwers waren diep teleurgesteld. ProRail ging bovendien niet akkoord met de staalconstructie. Voor de bouwers zat er niets anders op dan het ontwerp aan te passen.

De brug komt er uiteindelijk wel, hij is al bijna af. Maar later dan gepland en duurder dan gepland. En omdat de bouwers gekozen hebben voor het lijstrisico ‘vergunningen’ is dat allemaal hun eigen probleem.Nu zeg je wat anders, nu zeg je dat de combinatie A-Lanes een meer dan een miljoen per dag aan kosten had. Dat is wat anders, dan dat Ballast meer dan een miljoen per dag moest toeleggen op het project (Ballast zat voor 33% in het project).

Tevens is die twee miljoen uiteindelijk via een verzekering gedekt en heeft de combinatie niet daadwerkelijk twee miljoen euro schade geleden.

Maar als je niet goed weet hoe de bouwwereld in elkaar zit, dan lees je de berichten heel anders dan als je zelf in deze wereld werkzaam bent en weet hoe het werkt. Niet alles wat in de media staat is per definitie waard.

Zo zijn er vaak ook flinke meevallers op projecten (Wijzigingen en/of meerwerken) die niet of nauwelijks gecommuniceerd worden met en naar de buitenwereld. Maar zodra er een tegenslag is, dan komt het onder het vergrootglas, maar vind er vaak geen wederhoor plaats en neemt men maar aan dat het dus zo is.
shutterspeedy
0
Ballast Nedam verwacht dat de kostenoverschrijding oploopt van de eerder gemelde 217 miljoen euro tot 253 miljoen euro. Het bedrijf heeft een belang van 40 procent in het snelwegproject, dat samen met andere bouwers wordt uitgevoerd onder de naam A-Lanes 15. Op 7 juli maakte Ballast Nedam bekend een verlies te moeten nemen van 87 miljoen euro, naar rato van het belang in het project. Dat verlies zal nu oplopen tot circa 100 miljoen euro.

---

Toevallig werk ik zelf ook in de bouw. Maar dat doet niet ter zake. Feit is dat Ballast gewoon kopje onder is gegaan onder dat project. Waardoor het uiteindelijk voor een habbekrats naar de Turken is gegaan.
Ik heb zelf aandelen Heijmans, VW én BAM in porto. Heb zelfs lange tijd vol in Heijmans gezeten en gelukkig toentertijd niet in Ballast.
lokeend
0
De handel in Heijmans is bijna stil gevallen het is nu wachten op nieuws, ben het inderdaad eens met bovenstaande dat tegenvallers onder een vergrootglas worden gehouden.
Laten we hopen dat alle meevallers bij elkaar een mooie verrassing worden bij de cijfers
salud
0
Volker Wessel haakt nu ook al af als het om "moeilijke en risicovolle" projecten gaat. Terecht natuurlijk als door tegenvallers tijdens de bouw je bedrijfsresultaat zo onder druk kan komen te staan. De vraag is alleen ... wie springt er dan in zo'n project .... Dat worden dan de "nieuwe cowboys" van de bouw ... gelegenheidscombinaties van ondoorzichtige (internationale)bedrijven die soms een bod doen wat te mooi is om waar te zijn en af en toe gaat dat dan ook zo.
Eén onderdeel van de combinatie kan niet aan zijn verplichtingen voldoen en het hele gebeuren flikkert om. Als er iemand op T.V. vertelt dat je 9 % rendement krijgt als je een ton in zijn project steekt gaan er (als het goed is) overal alarmbelletjes rinkelen. In de bouwwereld (waar toch veel meer geld in omgaat) willen ze nog steeds voor een dubbeltje zitten op de eerste rang. Een project moet snel klaar en liefst voor weinig en zonder risico voor de opdrachtgever.
Dan moet je niet vreemd opkijken als je dan een probleem hebt bij een Koreaanse (?) onderaannemer. Of je ontvangt de Chinese kwaliteit die we tegenwoordig al gewend zijn uit toko's zoals de Action , terwijl er toch door de opdrachtgever om "een degelijk Hollands product" wordt gevraagd maar het liefst gratis. Ik zou ook zeggen "dikke vinger" voor die opdrachtgever .... betaal er maar voor. En ... werk zat in andere sectoren met minder risico.
Wel zaak om in je achterhoofd te houden dat dan in de toekomst belangrijke infrastructurele werken die wel afgebouwd worden dus mogelijk wel die Chinese kwaliteit bezitten. Oppassen dus...als je over een nieuwe brug rijdt met je nieuwe Koreaanse auto.
449 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 6 aug 2020 17:35
Koers 6,140
Verschil +0,010 (+0,16%)
Hoog 6,220
Laag 6,060
Volume 40.812
Volume gemiddeld 130.524
Volume gisteren 40.488