Heijmans « Terug naar discussie overzicht

Eerste kwartaal '19

373 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 16 17 18 19 » | Laatste
Japio_
0
Ik zit ook in alle drie en inmiddels wat meer in VolkerWessels omdat dit de meest stabiele partij is.
G30Xdrive
0
Heymans heeft last van kleine shortpositie 0.6 %.
Met dit lage volume kan deze de koers flink drukken is mij al enkele dagen opgevallen.
salud
0
Ontluisterend inkijkje in werkwijze van politiek en bouwbedrijven.
Uiteraard een onbewezen stukje journalistiek, maar toch ....
Lezen !!!!...

financieel-management.nl/artikel/uith...
lokeend
0
Leuk artikel ! Gunstig voor de opdrachtnemer!

0,0 handel in dit aandeel, geen kopers of verkopers
tradersonly
0
Het artikel klopt alleen niet wat betreft de marge van BAM. Er staat dat ze een soortgelijke marge (namelijk rond de 1%) over 2018 zullen behalen.
Tot en met Q3 was de marge bij BAM echter rond de 1,8% en ex zeesluis 2%
Disclaimer: alledrie de bouwers in porto
salud
0
@tradersonly: Wat betreft die marge's ... zie onderstaande post van mij van 6 januari:

Kunnen beleggers blindvaren op de handtekening van de accountant onder het jaarverslag?

Volgens de IAASB, die de internationale standaarden voor de accountantscontrole zet, is er in de afgelopen vijftig jaar wel degelijk sprake geweest van een beweging naar een ‘meer informatief accountantsverslag’. En dat in weerwil van het feit dat bedrijven steeds terughoudender werden met het verschaffen van informatie, omdat het geld kost, risico’s oplevert en de concurrentie altijd meeluistert.

Aandeelhouders zien graag dat het controleproces resulteert in een goed inzicht in de ‘key audit matters’. Deze punten, waarin vaak de grootste risico’s voor de onderneming verborgen zitten, zouden beleggers moeten waarschuwen. Een overzicht ervan is tegenwoordig in veel landen verplicht, en dat is goed. Helaas wordt er echter nog veel te veel jarenlang over het hoofd gezien.

Heel Nederland was geschokt toen bleek dat ING 775 miljoen euro moest betalen omdat het zeven jaar lang veel te weinig deed om witwassen tegen te gaan. Deemoedig werd het boetekleed aangetrokken, er sneuvelde een topman en men ging over tot de orde van de dag. In deze Effect leest u (pagina 9) hoe diezelfde bank zijn klant centraal stelt als die effecten in buitenlandse valuta’s koopt. Ik verklap alvast: de ING-klant kan maar beter goed op die kosten letten.

Nederland is geen uitzondering: in Denemarken wil men weten waarom de accountant acht jaar lang geen alarm sloeg bij Danske Bank, waar een nog groter witwasschandaal plaatsvond. Denemarken stond nota bene op de eerste plaats van de corruptie-index van Transparency International. In de Verenigde Staten kwijnt General Electric weg omdat een miljardenverplichting uit een tien jaar geleden afgestoten verzekeringsonderdeel ineens toch nog op het bedrijf bleek te rusten. GE had er jarenlang in het jaarverslag geen melding van gemaakt.

Helaas biedt de krabbel van de accountant in de praktijk dus geen garantie dat de belangrijkste lijken in de kast zijn opgemerkt. Laat dat voor beleggers in 2019 een waarschuwing zijn.

---
Mijn mening als Salud:

Hoeveel inzicht hebben (krijgen) wij kleine aandeelhouders werkelijk in wat er speelt?
Het gaat toch om grote belangen van grote "spelers" zoals ze dat zo mooi noemen.
Als de boeken voor de belastingdienst "kloppen" worden de zakken met werkelijk rondgestrooide bedragen (belastinggeld en subsidies) zonder al te veel ruchtbaarheid verdeelt.
Gaat nog steeds hetzelfde sinds de Middeleeuwen.
De Heeren en de werkende onderknuppels .... :)
Ik heb daar geen illusies over en zo gaat het overal en niet alleen bij bouwbedrijven. Het "Old Boys Network" zorgt nog steeds goed voor zichzelf.
Wij krijgen slechts de kruimels toe geworpen ...
Als kleine beleggers moeten we daar actief naar zoeken anders krijgen we zoals het "gemene volk" slechts het deksel op de neus.

Blijft spannend om als een Don Quichot te vechten tegen windmolens.
-(Is in dit geval geen beeldspraak en zie: ... de geschiedenis herhaalt zich steeds maar weer!)

Zoals altijd bij aandelen hebben wij de tijd aan onze zijde en die is niet te verslaan.

Groet, Salud
Japio_
0
quote:

lokeend schreef op 17 januari 2019 14:22:

Leuk artikel ! Gunstig voor de opdrachtnemer!
De oorzaak kun je vinden in het systeem van aanbesteding waarbij de kosten zwaar wegen en het laat zien dat het ambtenarenapparaat uit gewone burgers bestaat.
De belangenverstrengeling mag van mij strafrechtelijk worden aangepakt; winsten ontnemen en meerjarig uitsluiten van deelname aan toekomstige opdrachten.
voda
0
PERSBERICHT: Dividendherziening cumulatief preferente aandelen B

Heijmans N.V. maakt in haar financieringsstructuur gebruik van EUR 45,1
miljoen aan cumulatief preferente financieringsaandelen B, die geplaatst
zijn bij Beleggingsfonds de Zonnewijser en Nationale-Nederlanden
Levensverzekering Maatschappij N.V.

Iedere 5 jaar dient er conform de overeenkomst met de cumulatief
preferente aandeelhouders een dividendherziening plaats te vinden. Voor
de periode van 1 januari 2019 -- 31 december 2023 zijn partijen
overeengekomen dat het jaarlijkse dividend wordt verlaagd naar 7,21% ten
opzichte van de huidige coupon van 7,90%. Als onderdeel van de afspraken
zal Heijmans, onder bepaalde voorwaarden, het uitstaande preferente
kapitaal de komende jaren terug brengen en zo de vermogensstructuur van
de onderneming optimaliseren. In dit kader zijn partijen
aflossingselementen overeengekomen, die primair gekoppeld zijn aan het
winst genererend vermogen van de onderneming.

De bovenstaande afspraken worden aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tijdens de
jaarlijkse vergadering te houden op 10 april 2019, goedkeuring verleent
voor de daarvoor benodigde wijziging van de statuten van de
Vennootschap.

Hans Janssen, CFO Heijmans: "Wij zijn heel tevreden met deze nieuwe
afspraken met de houders van de cumulatief preferente aandelen B. Na de
succesvolle herfinanciering van de syndicaatslening in 2018 zetten we nu
een volgende stap door het op termijn verbeteren van de schuldverhouding
en het reduceren van kapitaalkosten. Ondersteund door de verbetering van
de operationele resultaten, brengen we onze corporate financiering weer
op een gebalanceerd niveau met een sterk commitment van financiers naar
de toekomst."

Een nadere omschrijving van de afspraken rondom de dividendherziening is
te vinden als bijlage bij dit bericht en op de website van Heijmans.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed,
bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en
Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering,
innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze
klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven
en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van
morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers en Analisten

Guido Peters

Investor Relations

+ 31 73 543 52 17

gpeters@heijmans.nl
www.globenewswire.com/Tracker?data=-l...

Bijlages

-- Bijlage
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

-- Volledig persbericht
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...


(END) Dow Jones Newswires
Japio_
0
Dat scheelt mooi €311.190 op jaarbasis.

Zorgt deze lening voor tenminste €162.585.500 omzet op jaarbasis? (uitgaande van 2% rendement)

shutterspeedy
0
Ondersteund door de verbetering van
de operationele resultaten, brengen we onze corporate financiering weer
op een gebalanceerd niveau met een sterk commitment van financiers naar
de toekomst."

dat zijn toch behoorlijk positieve bewoordingen. Morgen maar eens naar de 9,5
voda
2
Aflossen z.s.m.

Dik 7,2% rendement betalen terwijl de rente op bijna nul staat. Het zijn kosten waar geen cfo op zit te wachten. Hans Janssen van Heijmans vermoedelijk ook niet. Maandag meldde het bouwbedrijf dat het op zijn cumulatief preferente aandelen B de komende vijf jaar jaarlijks 7,21% zal vergoeden. En er zijn afspraken om zonder boete af te kunnen lossen.

Cumprefs zijn een eigenaardig instrument. In tegenstelling tot gewone aandelen staat het rendement vast. Maar houders van cumulatief preferente aandelen lopen ook risico; de stukken zijn illiquide en bij een faillissement hebben schuldeisers voorrang. De uitruil is dus een relatief hoge rente op het relatief grote bedrag dat deze beleggers doorgaans in een bedrijf steken.

Heijmans heeft €45,1 mln aan preferente aandelen B. Hierop betaalt het straks €3,25 mln per jaar. Ter vergelijking: gewone aandeelhouders ontvingen vanaf 2013 geen dividend. Duur eigen vermogen en z.s.m. aflossen dus. Maar dat moet met beleid. Heijmans scheerde in 2016 nog langs de rand van de afgrond.
Ten eerste is vastgelegd dat als Heijmans het dividend op normale aandelen hervat, het de helft van dat bedrag aflost op de cumprefs. Ten tweede betaalt het de rente op de cumprefs voortaan in gewone aandelen. De cash die zo wordt vrijgespeeld - nu nog €3,25 mln per jaar - gebruikt Heijmans om af te lossen op de cumprefs.

Ten slotte kan het tempo van aflossen worden versneld zodra de solvabiliteit (de verhouding van eigen vermogen + cumprefs ten opzichte van het balanstotaal) boven de 30% uitkomt. Die grens geldt als maatstaf voor een kerngezond bouwbedrijf.

Hoe snel kan dat gaan? In 2017 boekte Heijmans €20 mln winst, kwam het eigen vermogen uit op €207 mln en bedroeg het balanstotaal €771 mln. Goed voor een solvabiliteit van 26,9%. Analisten gepolst door Bloomberg verwachten over 2018 een winst van €19,1 mln. Als Bartjens er ceteris paribus vanuit gaat dat eigen vermogen en balanstotaal met eenzelfde bedrag toenemen, komt de solvabiliteit uit op tot 28,7%. Heijmans gaf echter al aan over 2018 geen dividend uit te keren.

Maar in 2019 wordt de horde van 30% vermoedelijk al genomen. Heijmans maakt dit jaar volgens de verwachtingen bijna €30 mln winst. Als eigen vermogen en balans dan, opnieuw ceteris paribus, met eenzelfde bedrag toenemen komt de solvabiliteit uit op 31,3%. Dan is er dus zelfs al ruimte voor extra aflossing, mits er dividend wordt uitgekeerd.

Aandeelhouders moeten het bestuur wel toestemming geven om tot 10% aan nieuwe aandelen uit te kunnen geven. Maar dat is altijd al een hamerstuk en nu zeker. Voor het eerst in jaren hebben zij uitzicht op dividend. En door de koppeling met de dure cumprefs geeft Janssen alvast aan dat hij graag wil uitkeren als de omstandigheden dat toelaten.

Reageren? bartjens@fd.nl

fd.nl/ondernemen/1286666/aflossen-z-s-m
Bijlage:
voda
0
Beursblik: prijzen massaal omhoog in de bouw

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
BAM
2,95 -0,024 -0,81 % Euronext Amsterdam
Heijmans
9,22 -0,02 -0,22 % Euronext Amsterdam
VolkerWessels
14,77 0,17 1,16 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) Bedrijven in de bouw hebben de afgelopen jaren massaal hun prijzen verhoogd om de winst op peil te houden of te vergroten, met het oog op de oplopende kosten voor personeel en bouwmaterialen. Dat blijkt uit een rapport van ING, gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2018 stelde ruim de helft van de bouwbedrijven van plan te zijn de prijzen in de komende drie maanden te verhogen.

In andere sectoren is de animo voor prijsverhogingen veel minder hoog. Het percentage bedrijven in de industrie, de handel, transport en zakelijke diensten dat in de komende 3 maanden de prijzen wilde verhogen, schommelde de afgelopen jaren rond 10 à 15 procent.

Ook in 2016 en 2017 kwamen prijsverhogingen in de bouw veelvuldiger voor dan in de rest van de Nederlandse economie.

Krappe arbeidsmarkt kost omzet

Volgens het ING-rapport leidt de krapte op de arbeidsmarkt tot lagere omzet, met name in de bouw in de transport. Daar nemen bedrijven opdrachten zelfs niet aan omdat er niet voldoende mankracht is. Eén op de tien bedrijven verwacht hierdoor 6 procent of meer omzet mis te lopen.

Een kwart van de bedrijven met krapte verwacht minder winst te realiseren. Behalve door de misgelopen omzet kan dat ook komen door hogere loon- en wervingskosten, die ten koste gaan van de winst.

Van de oplossingen die bedrijven noemen om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, is het zelf opleiden van nieuw personeel het meest populair. Dit doet ruim de helft van de bedrijven. Andere veelgenoemde oplossingen zijn tijdelijk personeel inhuren, parttimers meer uren laten werken en eigen medewerkers omscholen. Automatiseren wordt genoemd door één op de zes bedrijven.

Bij het aannemen van personeel kijken bedrijven vooral naar inzet, motivatie, vaardigheden en de samenstelling van het team. Opleiding, loonkosten en leeftijd worden veel minder vaak genoemd als factoren om iemand aan te nemen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
tradersonly
0
SCHIPHOL BEZEGELT MILJARDENDEAL MET BOUWBEDRIJVEN

SCHIPHOL - Schiphol heeft dinsdagmiddag met drie Nederlandse bouwbedrijven een langlopend contract ondertekend voor het onderhoud van de luchthaven en voor verbouwingen aan de bestaande infrastructuur. In de komende negen jaar krijgen zij opdrachten voor maximaal 3,5 miljard euro.

Tot 2028 doet Heijmans het onderhoud aan de start- en landingsterreinen en terminal 1 & 2, VolkerWessels de vliegtuigopstelplaatsen en BAM houdt zich bezig met Schiphol Plaza, Terminal 3 en de landzijdige- en ondergrondse infrastructuur. De uitvoering van de contracten start in april.

De overeenkomst met deze drie bouwbedrijven staat los van de investeringen in nieuwe infrastructuur, zoals de A-pier en de nieuwe terminal. Die vallen onder het Schiphol Capital Programme en worden apart aanbesteed.
tradersonly
0
Innovatie
Schiphol wil dat er bij de onderhoudswerkzaamheden en verbouwingen gebruikt wordt gemaakt van de nieuwste technologieën. Daarom zijn de contracten anders vormgegeven dan voorheen. Eerst bepaalde de luchthaven precies wat de bouwbedrijven moesten doen, maar nu krijgen zij meer vrijheid om hun doelen te halen.

“Voorheen zeiden we tegen de bouwbedrijven: je moet die lampjes gebruiken. Maar nu zeggen we: we willen in deze ruimte een bepaalde hoeveelheid licht hebben, en kijk zelf maar hoe je dat precies voor elkaar krijgt”, aldus Van den Berg. Dat stelt die bedrijven in staat om van de laatste innovaties gebruik te maken, met als gevolg een slimmere en duurzamere luchthaven.

MichaV
0
Wel erg raar ja. Allemaal goede berichten. Heijmans gezien als meest profiterende partij wbt Schiphol. Bevestiging van advies op 14.45 euro en koers omlaag. Verwacht overigens wel op korte termijn een stijging tot boven de 10.
373 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 16 17 18 19 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 6 feb 2023 17:35
Koers 11,240
Verschil +0,040 (+0,36%)
Hoog 11,360
Laag 11,080
Volume 63.048
Volume gemiddeld 65.725
Volume gisteren 88.854

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront