ALUMEXX N.V. » Research (Aandeel) | Belegger.nl

ALUMEXX N.V.

AEX:ALX, NL0012194724
0,706 16:32
+0,014 ( +2,02% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0,17 0 0 1,57
Operationele kosten 6,96 0,08 0,43 1,63
Afschrijvingen 3,92 0 0 0,06
BedrijfsResultaat -4,54 -0,08 -0,42 -0,06
Resultaat voor belastingen -3,25 -0,08 -0,44 -0,07
Belastingen 0,03 0 0 0
CashFlow -0,55 0,46 -0,3 0,29
Nettowinst -4,7 -0,08 -0,44 -0,07

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0,56 0,5 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0,56 0,59 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0,14 0
Overige vorderingen 0,06 0,04 0,01 0
Liquide middelen 0,46 0,17 0,44 0
Vlottende activa 0,56 0,8 0,62 0
Totaal activa 0,56 1,35 1,21 0
Gewoon kapitaal 0,5 0,62 0,63 0
Preferent kapitaal -4,78 -0,44 0,02 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0,06 0,74 0,58 0
Totaal passiva 0,56 1,35 1,21 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 27 0 0 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 970 7000 10700 10700
Winst per aandeel -4,84 -0,01 -0,04 -0,01
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -1,12 -0,09 -0,03 0,03
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding -0,56818 -74 -47,25 -60,8
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 1752,24 -17,1 -70,89 -11,57
Koers einde boekjaar 2,75 0,74 1,89 0,608

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding