ALUMEXX N.V. » Research (Aandeel) | Belegger.nl

ALUMEXX N.V.

AEX:ALX, NL0012194724
0,638 14:47
+0,016 ( +2,57% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 0 0 1,57 0
Operationele kosten 0,08 0,43 1,63 0
Afschrijvingen 0 0 0,06 0
BedrijfsResultaat -0,08 -0,42 -0,06 0
Resultaat voor belastingen -0,08 -0,44 -0,07 0
Belastingen 0 0 0 0
CashFlow 0,46 -0,3 0,29 0
Nettowinst -0,08 -0,44 -0,07 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0,56 0,5 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0,56 0,59 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0,14 0
Overige vorderingen 0,06 0,04 0,01 0
Liquide middelen 0,46 0,17 0,44 0
Vlottende activa 0,56 0,8 0,62 0
Totaal activa 0,56 1,35 1,21 0
Gewoon kapitaal 0,5 0,62 0,63 0
Preferent kapitaal -4,78 -0,44 0,02 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0,06 0,74 0,58 0
Totaal passiva 0,56 1,35 1,21 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 0 0 0 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 7000 10700 10700 0
Winst per aandeel -0,01 -0,04 -0,01 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -0,09 -0,03 0,03 0
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding -74 -47,25 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -17,1 -70,89 -11,57 0
Koers einde boekjaar 0,74 1,89 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding