Brunel International

AEX:BRNL, NL0010776944
10,780 17:35
+0,020 (+0,19%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 790,09914,581.041,12892,57
Operationele kosten 668,74880,511.023,69863,76
Afschrijvingen 7,997,3823,6020,82
BedrijfsResultaat 15,1232,6916,8528,82
Resultaat voor belastingen 14,5832,4516,4428,51
Belastingen 6,7410,9216,3110,98
CashFlow -16,37-19,02-15,6667,96
Nettowinst 7,6420,573,8215,59

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 7,807,267,9944,98
Immateriële activa 21,6721,5919,5616,97
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 41,2443,2888,9379,36
Voorraden
Debiteuren 139,80160,83173,75130,65
Overige vorderingen 7,252,282,842,63
Liquide middelen 125,67106,0284,63149,98
Vlottende activa 337,68352,24348,55346,68
Totaal activa 378,92395,52437,48426,04
Gewoon kapitaal 268,83282,77278,23272,64
Preferent kapitaal 175,89174,53186,749,11
Aandeel van derden 0,140,67-4,392,14
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4,776,2033,0831,58
Kortlopende schulden 105,18105,88130,57119,69
Totaal passiva 378,92395,52437,48426,04

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 11.08613.49913.67710.751
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 50.43050.57050.57050.570
Winst per aandeel 0,150,410,080,31
Dividend per aandeel 0,150,250,300,30
Cashflow per aandeel 0,32-0,120,401,83
Intrinsieke waarde per aandeel 5,185,345,205,09
Koers-winstverhouding 101,3326,63112,6323,55
Dividend rendement (%) 0,992,293,334,11
Rendement eigen vermogen (%) 2,847,271,375,72
Koers einde boekjaar 15,2010,929,017,30