Value8

AEX:VALUE.NL, NL0010661864
5,900 11:29
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 20,90
EBITDA (mln.) 4,664,838,7818,98
Bedrijfs resultaat (mln.) 4,644,808,7218,92
Resultaat voor belasting (mln.) 4,124,538,4518,43
Netto winst (mln.) 4,324,508,7518,43
Winst per aandeel 0,400,420,881,87
Koers winst verhouding 11,8513,295,863,47
Dividend per aandeel 1,051,500,160,16
Dividend rendement 22,15%26,88%3,10%2,47%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 0,48
Immateriële activa 0,06
Financiële activa 38,5342,7860,58
Vaste activa 38,5942,7861,06
Debiteuren 0,14
Liquide middelen 36,1234,0050,61
Vlottende activa 36,6039,3251,80
Totaal activa 75,1882,10112,85
Gewoon kapitaal 71,3278,3996,10
Preferent kapitaal 22,1832,6038,62
Langlopende schulden 2,572,22
Kortlopende schulden 1,293,7114,54
Totaal passiva 75,1882,10112,85

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 686
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 10.6909.7309.730
Cashflow per aandeel 1,23-1,55-1,27
Intrinsieke waarde per aandeel 7,909,70
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,650,67
Rendement eigen vermogen (%) 6,3111,1619,18
Koers einde boekjaar 5,585,166,485,66

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront