Value8

AEX:VALUE, NL0010661864
5,020 17:29
+0,070 ( +1,41% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 177,830,000,000,00
Operationele kosten 182,092,361,962,31
Afschrijvingen 9,510,020,020,03
BedrijfsResultaat -4,2621,784,644,80
Resultaat voor belastingen -0,6320,924,124,53
Belastingen 0,15-0,19-0,200,04
CashFlow -2,44-0,5710,447,74
Nettowinst 0,8021,114,324,50

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 0,000,000,00
Immateriële activa 0,110,080,06
Financiële activa 90,2857,5638,53
Vaste activa 90,3957,6438,59
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 6,4218,8136,12
Vlottende activa 6,7319,0336,60
Totaal activa 97,1276,6875,18
Gewoon kapitaal 79,3372,2171,32
Preferent kapitaal 13,5723,2522,18
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 3,862,572,57
Kortlopende schulden 13,931,901,29
Totaal passiva 97,1276,6875,18

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 8141076
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 9.2009.20010.69010.690
Winst per aandeel 0,092,300,400,42
Dividend per aandeel 0,300,151,051,50
Cashflow per aandeel 0,27-0,343,211,23
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 66,242,1711,8513,29
Dividend rendement (%) 5,033,0022,1526,88
Rendement eigen vermogen (%) 1,3226,615,986,31
Koers einde boekjaar 5,965,004,745,58