Value8 » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Value8

AEX:VALUE, NL0010661864
5,560 17:13
+0,040 ( +0,72% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 141,18 177,83 0 0
Operationele kosten 133,9 182,09 2,36 1,96
Afschrijvingen 4,7 9,51 0,02 0,02
BedrijfsResultaat 7,18 -4,26 21,78 4,64
Resultaat voor belastingen 5,41 -0,63 20,92 4,12
Belastingen 0,26 0,15 -0,19 -0,2
CashFlow -5,8 -2,44 -0,57 10,44
Nettowinst 5,22 0,8 21,11 4,32

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 16,32 0 0 0
Immateriële activa 100 0,11 0,08 0
Financiële activa 1,43 90,28 57,56 0
Vaste activa 121,64 90,39 57,64 0
Voorraden 7,06 0 0 0
Debiteuren 58,85 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 20,03 6,42 18,81 0
Vlottende activa 113,9 6,73 19,03 0
Totaal activa 235,54 97,12 76,68 0
Gewoon kapitaal 60,51 79,33 72,21 0
Preferent kapitaal 4,4 13,57 23,25 0
Aandeel van derden 8,48 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 27,27 3,86 2,57 0
Kortlopende schulden 137,16 13,93 1,9 0
Totaal passiva 235,54 97,12 76,68 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 814 814 10 7
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8050 9200 9200 10690
Winst per aandeel 0,66 0,09 2,3 0,4
Dividend per aandeel 0,15 0,3 0,15 1,05
Cashflow per aandeel 0,41 0,27 -0,34 3,21
Intrinsieke waarde per aandeel 6,85714 6,2913 8,4837 5,70533
Koers-winstverhouding 14,39545 66,24444 2,17391 11,85
Dividend rendement (%) 1,57878 5,03187 3 22,1519
Rendement eigen vermogen (%) 9,19 1,32 26,61 5,98
Koers einde boekjaar 9,501 5,962 5 4,74

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding