Value8 » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Value8

AEX:VALUE, NL0010661864
5,540 16:53
-0,040 ( -0,72% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 141,18177,830,000,00
Operationele kosten 133,90182,092,361,96
Afschrijvingen 4,709,510,020,02
BedrijfsResultaat 7,18-4,2621,784,64
Resultaat voor belastingen 5,41-0,6320,924,12
Belastingen 0,260,15-0,19-0,20
CashFlow -5,80-2,44-0,5710,44
Nettowinst 5,220,8021,114,32

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 16,2316,320,000,00
Immateriële activa 46,20100,000,110,08
Financiële activa 8,431,4390,2857,56
Vaste activa 72,18121,6490,3957,64
Voorraden 8,237,060,000,00
Debiteuren 39,6558,850,000,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 28,0720,036,4218,81
Vlottende activa 92,66113,906,7319,03
Totaal activa 164,84235,5497,1276,68
Gewoon kapitaal 56,7760,5179,3372,21
Preferent kapitaal 13,024,4013,5723,25
Aandeel van derden 4,968,480,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 21,8127,273,862,57
Kortlopende schulden 76,70137,1613,931,90
Totaal passiva 164,84235,5497,1276,68

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 814814107
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8.0509.2009.20010.690
Winst per aandeel 0,660,092,300,40
Dividend per aandeel 0,150,300,151,05
Cashflow per aandeel 0,410,27-0,343,21
Intrinsieke waarde per aandeel 6,866,298,485,71
Koers-winstverhouding 14,4066,242,1711,85
Dividend rendement (%) 1,585,033,0022,15
Rendement eigen vermogen (%) 9,191,3226,615,98
Koers einde boekjaar 9,505,965,004,74