Value8

AEX:VALUE.NL, NL0010661864
6,420 17:14
+0,060 (+0,94%)

Kerncijfers

  2017201820192020
EBITDA (mln.) 21,804,664,838,78
Bedrijfs resultaat (mln.) 21,784,644,808,72
Resultaat voor belasting (mln.) 20,924,124,538,45
Netto winst (mln.) 21,114,324,508,75
Winst per aandeel 2,300,400,420,88
Koers winst verhouding 2,1711,8513,295,86
Dividend per aandeel 0,151,051,500,16
Dividend rendement 3,00%22,15%26,88%3,10%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Immateriële activa 0,110,080,06
Financiële activa 90,2857,5638,5342,78
Vaste activa 90,3957,6438,5942,78
Liquide middelen 6,4218,8136,1234,00
Vlottende activa 6,7319,0336,6039,32
Totaal activa 97,1276,6875,1882,10
Gewoon kapitaal 79,3372,2171,3278,39
Preferent kapitaal 13,5723,2522,1832,60
Langlopende schulden 3,862,572,57
Kortlopende schulden 13,931,901,293,71
Totaal passiva 97,1276,6875,1882,10

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 10768
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 9.20010.69010.6909.730
Cashflow per aandeel -0,343,211,23-1,55
Intrinsieke waarde per aandeel 7,90
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,65
Rendement eigen vermogen (%) 26,615,986,3111,16
Koers einde boekjaar 5,004,745,585,16