Value8

AEX:VALUE, NL0010661864
5,140 14:11
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 177,830,000,000,00
Operationele kosten 182,092,361,962,31
Afschrijvingen 9,510,020,020,03
BedrijfsResultaat -4,2621,784,644,80
Resultaat voor belastingen -0,6320,924,124,53
Belastingen 0,15-0,19-0,200,04
CashFlow -2,44-0,5710,447,74
Nettowinst 0,8021,114,324,50

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 16,320,000,000,00
Immateriële activa 100,000,110,080,06
Financiële activa 1,4390,2857,5638,53
Vaste activa 121,6490,3957,6438,59
Voorraden 7,060,000,000,00
Debiteuren 58,850,000,000,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 20,036,4218,8136,12
Vlottende activa 113,906,7319,0336,60
Totaal activa 235,5497,1276,6875,18
Gewoon kapitaal 60,5179,3372,2171,32
Preferent kapitaal 4,4013,5723,2522,18
Aandeel van derden 8,480,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 27,273,862,572,57
Kortlopende schulden 137,1613,931,901,29
Totaal passiva 235,5497,1276,6875,18

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 8141076
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 9.2009.20010.69010.690
Winst per aandeel 0,092,300,400,42
Dividend per aandeel 0,300,151,051,50
Cashflow per aandeel 0,27-0,343,211,23
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 66,242,1711,8513,29
Dividend rendement (%) 5,033,0022,1526,88
Rendement eigen vermogen (%) 1,3226,615,986,31
Koers einde boekjaar 5,965,004,745,58