Value8 » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Value8

AEX:VALUE, NL0010661864
5,600 17:15
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 141,18177,830,000,00
Operationele kosten 133,90182,092,361,96
Afschrijvingen 4,709,510,020,02
BedrijfsResultaat 7,18-4,2621,784,64
Resultaat voor belastingen 5,41-0,6320,924,12
Belastingen 0,260,15-0,19-0,20
CashFlow -5,80-2,44-0,5710,44
Nettowinst 5,220,8021,114,32

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 16,320,000,00
Immateriële activa 100,000,110,08
Financiële activa 1,4390,2857,56
Vaste activa 121,6490,3957,64
Voorraden 7,060,000,00
Debiteuren 58,850,000,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 20,036,4218,81
Vlottende activa 113,906,7319,03
Totaal activa 235,5497,1276,68
Gewoon kapitaal 60,5179,3372,21
Preferent kapitaal 4,4013,5723,25
Aandeel van derden 8,480,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 27,273,862,57
Kortlopende schulden 137,1613,931,90
Totaal passiva 235,5497,1276,68

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 814814107
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8.0509.2009.20010.690
Winst per aandeel 0,660,092,300,40
Dividend per aandeel 0,150,300,151,05
Cashflow per aandeel 0,410,27-0,343,21
Intrinsieke waarde per aandeel 6,866,298,485,71
Koers-winstverhouding 14,4066,242,1711,85
Dividend rendement (%) 1,585,033,0022,15
Rendement eigen vermogen (%) 9,191,3226,615,98
Koers einde boekjaar 9,505,965,004,74