Fugro

AEX:FUR.NL, NL00150003E1
6,452 17:35
-0,136 (-2,06%)

Kerncijfers

  201820192020
Omzet (mln.) 1.668,101.643,511.413,79
EBITDA (mln.) 111,75145,75139,38
Bedrijfs resultaat (mln.) 8,8025,5619,77
Resultaat voor belasting (mln.) -35,1962,6853,03
Netto winst (mln.) -51,06-108,49-173,82
Winst per aandeel -0,63-1,34-2,85
Koers winst verhouding -11,98-7,45-2,67

Balans (mln.)

  201820192020
Materiële activa 619,99724,77658,05
Immateriële activa 376,96288,63277,29
Financiële activa 101,29107,8183,63
Vaste activa 1.141,221.171,691.054,59
Voorraden 29,3029,6827,62
Debiteuren 262,14268,39203,22
Overige vorderingen 9,3114,7611,54
Liquide middelen 227,15201,15183,46
Vlottende activa 803,20884,62646,45
Totaal activa 1.944,422.056,301.701,04
Gewoon kapitaal 668,76597,26702,07
Preferent kapitaal -130,26-171,70-290,52
Aandeel van derden 33,7210,639,58
Langlopende schulden 794,97914,11483,68
Kortlopende schulden 446,96534,31505,72
Totaal passiva 1.944,422.056,301.701,04

Overige Data

  201820192020
Aantal werknemers 10.26510.0779.149
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 80.97080.97060.950
Cashflow per aandeel 0,161,381,99
Intrinsieke waarde per aandeel 8,267,3811,52
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,911,350,66
Rendement eigen vermogen (%) -7,64-18,17-24,76
Koers einde boekjaar 7,559,987,60