Fugro » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Fugro

AEX:FUR, NL0000352565
7,648 17:28
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 2379,12 1806,27 1529,2 1668,1
Operationele kosten 2629,02 2024,96 1580,9 1659,3
Afschrijvingen 603,2 373,64 133,2 102,94
BedrijfsResultaat -233,6 -235,72 -70,06 -1,17
Resultaat voor belastingen -289,1 -291,83 -117,75 -35,19
Belastingen 69,6 9,15 47,6 19,96
CashFlow 118,5 -41,87 3,14 31,23
Nettowinst -372,5 -308,93 -159,9 -51,06

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 986,6 805,99 643,7 619,98
Immateriële activa 466,6 393,5 372,3 376,96
Financiële activa 128 53,82 100,9 101,29
Vaste activa 1669,6 1333,91 1156,3 1141,22
Voorraden 29,6 22,1 30,6 29,3
Debiteuren 755,9 308,81 240,66 262,14
Overige vorderingen 20,1 22,74 16,1 9,31
Liquide middelen 305 248,49 213,6 227,15
Vlottende activa 1171,6 840,54 742 803,2
Totaal activa 2841,2 2174,45 1898,3 1944,42
Gewoon kapitaal 1197,7 934,86 712,05 668,76
Preferent kapitaal -774,83 -657,99 -592,2 -484,22
Aandeel van derden 36,7 55,25 41,6 33,72
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 887,1 697,48 722,1 794,97
Kortlopende schulden 719,7 486,86 422,5 446,96
Totaal passiva 2841,2 2174,45 1898,3 1944,42

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 11960 10530 10044 10265
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 84570 84570 84570 84570
Winst per aandeel -4,4 -3,65 -1,89 -0,6
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 3,84 1,55 0,29 0,15
Intrinsieke waarde per aandeel 14,16223 11,05427 8,41965 7,90777
Koers-winstverhouding -3,42273 -3,98493 -6,87302 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -31,1 -33,05 -22,46 -7,64
Koers einde boekjaar 15,06 14,545 12,99 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding