Fugro

AEX:FUR, NL0000352565
3,455 14:45
+0,005 ( +0,14% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 1.806,271.529,201.668,101.643,51
Operationele kosten 2.024,961.580,901.659,301.617,95
Afschrijvingen 373,64133,20102,94120,19
BedrijfsResultaat -235,72-70,06-1,17-59,47
Resultaat voor belastingen -291,83-117,75-35,19-22,97
Belastingen 9,1547,6019,9613,79
CashFlow -41,873,1431,23-56,61
Nettowinst -308,93-159,90-51,06-108,49

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 643,70619,98564,29
Immateriële activa 372,30376,96288,63
Financiële activa 100,90101,29107,81
Vaste activa 1.156,301.141,221.171,68
Voorraden 30,6029,3029,68
Debiteuren 240,66262,14268,39
Overige vorderingen 16,109,3114,76
Liquide middelen 213,60227,15201,15
Vlottende activa 742,00803,20884,62
Totaal activa 1.898,301.944,422.056,30
Gewoon kapitaal 712,05668,76597,26
Preferent kapitaal -592,20-484,22-525,66
Aandeel van derden 41,6033,7210,63
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 722,10794,97914,11
Kortlopende schulden 422,50446,96534,31
Totaal passiva 1.898,301.944,422.056,30

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 10.53010.04410.26510.077
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 84.57084.57084.57084.570
Winst per aandeel -3,65-1,89-0,60-1,28
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 1,550,290,151,51
Intrinsieke waarde per aandeel 11,058,427,917,06
Koers-winstverhouding -3,98-6,87-12,58-7,80
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -33,05-22,46-7,64-18,17
Koers einde boekjaar 14,5512,997,559,98