Sligro Food Group » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Sligro Food Group

AEX:SLIGR, NL0000817179
26,450 17:27
+0,600 ( +2,32% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 2813 2142 2346 0
Operationele kosten 2682 2026 2262 0
Afschrijvingen 67 53 61 0
BedrijfsResultaat 95 105 290 0
Resultaat voor belastingen 91 95 56 0
Belastingen 18 19 10 0
CashFlow -2 -32 -27 0
Nettowinst 73 81 276 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 381 303 313 0
Immateriële activa 221 298 292 0
Financiële activa 68 62 65 0
Vaste activa 670 663 670 0
Voorraden 245 207 217 0
Debiteuren 119 132 175 0
Overige vorderingen 2 1 16 0
Liquide middelen 92 58 33 0
Vlottende activa 545 684 535 0
Totaal activa 1215 1347 1214 0
Gewoon kapitaal 627 651 537 0
Preferent kapitaal 605,34 629,34 509,34 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 136 221 215 0
Kortlopende schulden 452 475 462 0
Totaal passiva 1215 1347 1214 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 6571 6741 4056 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 44260 44260 44260 0
Winst per aandeel 1,66 1,84 6,25 0
Dividend per aandeel 1,3 1,4 1,4 0
Cashflow per aandeel 3,46 3,89 1,02 0
Intrinsieke waarde per aandeel 12,87754 13,31789 10,73656 0
Koers-winstverhouding 19,92771 21,65761 0 0
Dividend rendement (%) 3,92987 3,51317 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 11,64 12,44 51,4 0
Koers einde boekjaar 33,08 39,85 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding