Sligro Food Group » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Sligro Food Group

AEX:SLIGR, NL0000817179
33,250 17:29
+0,300 ( +0,91% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 2670 2813 2142 2346
Operationele kosten 2526 2682 2026 2262
Afschrijvingen 57 67 53 61
BedrijfsResultaat 109 95 105 290
Resultaat voor belastingen 105 91 95 56
Belastingen 24 18 19 10
CashFlow 20 -2 -32 -27
Nettowinst 81 73 81 276

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 334 381 303 313
Immateriële activa 193 221 298 292
Financiële activa 73 68 62 65
Vaste activa 600 670 663 670
Voorraden 220 245 207 217
Debiteuren 88 119 132 175
Overige vorderingen 0 2 1 16
Liquide middelen 94 92 58 33
Vlottende activa 471 545 684 535
Totaal activa 1071 1215 1347 1214
Gewoon kapitaal 606 627 651 537
Preferent kapitaal 585,34 605,34 629,34 509,34
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 167 136 221 215
Kortlopende schulden 298 452 475 462
Totaal passiva 1071 1215 1347 1214

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 5740 6571 6741 4056
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 44260 44260 44260 44260
Winst per aandeel 1,85 1,66 1,84 6,25
Dividend per aandeel 1,2 1,3 1,4 1,4
Cashflow per aandeel 3,16 3,46 3,89 1,02
Intrinsieke waarde per aandeel 12,50452 12,87754 13,31789 10,73656
Koers-winstverhouding 18 19,92771 21,65761 0
Dividend rendement (%) 3,6036 3,92987 3,51317 0
Rendement eigen vermogen (%) 13,37 11,64 12,44 51,4
Koers einde boekjaar 33,3 33,08 39,85 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding