Arcadis » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Arcadis

AEX:ARCAD, NL0006237562
18,530 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 3425,2 3333,43 3219,75 3261,35
Operationele kosten 3263,72 3219,79 3089,8 3162,96
Afschrijvingen 90,7 93,75 70,56 105,71
BedrijfsResultaat 169,93 109,44 124,56 32,7
Resultaat voor belastingen 132,16 81,96 92,35 4,66
Belastingen 31,14 16,37 20,48 30,41
CashFlow 53,97 53,28 53,12 -26,31
Nettowinst 98,74 64,15 70,8 -26,7

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 100,43 92,64 103,58 0
Immateriële activa 1170,36 1074,26 1054,25 0
Financiële activa 25,39 23,41 8,39 0
Vaste activa 1357,19 1258,2 1232,7 0
Voorraden 0,24 0,24 0,22 0
Debiteuren 621,6 579,14 583,74 0
Overige vorderingen 26,22 25,16 31,1 0
Liquide middelen 260,03 267,94 240,82 0
Vlottende activa 1511,3 1449,15 1475,85 0
Totaal activa 2868,49 2707,35 2708,55 0
Gewoon kapitaal 999,07 977,89 941,92 0
Preferent kapitaal 519,54 -90,58 -83,62 0
Aandeel van derden 2,65 2,69 2,2 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 875,65 620,07 521,16 0
Kortlopende schulden 991,12 1106,71 1243,27 0
Totaal passiva 2868,49 2707,35 2708,55 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 26473 27080 27327 27354
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 83920 86070 87410 89020
Winst per aandeel 1,19 0,76 0,82 -0,3
Dividend per aandeel 0,63 0,43 0,47 0,47
Cashflow per aandeel 2,04 1,62 1,73 2,41
Intrinsieke waarde per aandeel 11,38572 11,18404 10,72246 10,11795
Koers-winstverhouding 15,60084 17,53947 23,2378 -35,53333
Dividend rendement (%) 3,39348 3,22581 2,46654 4,40901
Rendement eigen vermogen (%) 9,8 6,42 7,24 -2,83
Koers einde boekjaar 18,565 13,33 19,055 10,66

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding