TomTom » Research (Aandeel) | Belegger.nl

TomTom

AEX:TTM, NL0013332471
10,064 17:29
+0,006 ( +0,06% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 1.006,61987,33903,39686,80
Operationele kosten 611,18553,10680,34369,66
Afschrijvingen 123,10132,00341,00158,19
BedrijfsResultaat -6,588,62-196,4255,06
Resultaat voor belastingen -7,507,25-197,426,38
Belastingen -25,79-4,716,999,24
CashFlow -6,17-4,89-20,10130,31
Nettowinst 18,1211,99-203,9944,86

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 38,8740,4033,6226,38
Immateriële activa 1.214,341.196,091.009,27827,02
Financiële activa 3,553,944,223,90
Vaste activa 1.290,251.252,471.054,57908,42
Voorraden 48,6654,0831,6126,40
Debiteuren 138,59132,42114,2592,53
Overige vorderingen 0,000,000,000,00
Liquide middelen 147,56142,53120,85247,70
Vlottende activa 389,32376,35319,83586,51
Totaal activa 1.679,571.628,831.374,401.494,92
Gewoon kapitaal 968,81994,83752,39774,11
Preferent kapitaal 228,22234,50263,16251,80
Aandeel van derden 1,721,912,310,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 312,85268,42281,39323,95
Kortlopende schulden 396,18363,67338,30396,86
Totaal passiva 1.679,571.628,831.374,401.494,92

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 4.3014.6764.7384.834
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 230.500232.890235.320235.320
Winst per aandeel 0,080,05-0,890,19
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,520,620,730,97
Intrinsieke waarde per aandeel 4,204,273,203,29
Koers-winstverhouding 145,06170,94-9,2873,92
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 1,871,20-27,115,79
Koers einde boekjaar 11,618,558,2614,04