TomTom » Research (Aandeel) | Belegger.nl

TomTom

AEX:TTM, NL0013332471
10,680 17:29
+0,776 ( +7,84% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1006,61 987,33 903,39 686,8
Operationele kosten 611,18 553,1 680,34 369,66
Afschrijvingen 123,1 132 341 158,19
BedrijfsResultaat -6,58 8,62 -196,42 55,06
Resultaat voor belastingen -7,5 7,25 -197,42 6,38
Belastingen -25,79 -4,71 6,99 9,24
CashFlow -6,17 -4,89 -20,1 130,31
Nettowinst 18,12 11,99 -203,99 44,86

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 38,87 40,4 33,62 26,38
Immateriële activa 1214,34 1196,09 1009,27 827,02
Financiële activa 3,55 3,94 4,22 3,9
Vaste activa 1290,25 1252,47 1054,57 908,42
Voorraden 48,66 54,08 31,61 26,4
Debiteuren 138,59 132,42 114,25 92,53
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 147,56 142,53 120,85 247,7
Vlottende activa 389,32 376,35 319,83 586,51
Totaal activa 1679,57 1628,83 1374,4 1494,92
Gewoon kapitaal 968,81 994,83 752,39 774,11
Preferent kapitaal 228,22 234,5 263,16 251,8
Aandeel van derden 1,72 1,91 2,31 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 312,85 268,42 281,39 323,95
Kortlopende schulden 396,18 363,67 338,3 396,86
Totaal passiva 1679,57 1628,83 1374,4 1494,92

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 4301 4676 4738 4834
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 230500 232890 235320 235320
Winst per aandeel 0,08 0,05 -0,89 0,19
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 0,52 0,62 0,73 0,97
Intrinsieke waarde per aandeel 4,20308 4,27167 3,19731 3,28961
Koers-winstverhouding 145,0625 170,94 -9,27528 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 1,87 1,2 -27,11 5,79
Koers einde boekjaar 11,605 8,547 8,255 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding