TomTom

AEX:TTM, NL0013332471
7,285 17:35
+0,120 (+1,67%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 903,39686,80700,76528,19
Operationele kosten 680,34369,66477,54957,37
Afschrijvingen 341,00158,19291,98285,61
BedrijfsResultaat -196,4255,06675,41-287,71
Resultaat voor belastingen -197,426,38-151,54-295,02
Belastingen 6,999,2441,4237,38
CashFlow -20,10130,31-38,3523,65
Nettowinst -203,9944,86632,89-257,64

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 33,6226,3828,5965,83
Immateriële activa 1.009,27827,02572,45309,77
Financiële activa 4,223,904,578,73
Vaste activa 1.054,57908,42646,40407,73
Voorraden 31,6126,4025,3226,15
Debiteuren 114,2592,5399,7879,66
Overige vorderingen 0,000,000,00
Liquide middelen 120,85247,70436,52372,45
Vlottende activa 319,83586,51662,77570,29
Totaal activa 1.374,401.494,921.309,17978,02
Gewoon kapitaal 752,39774,11665,93387,62
Preferent kapitaal 263,16251,80188,51127,60
Aandeel van derden 2,310,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 281,39323,95312,94309,95
Kortlopende schulden 338,30396,86330,30280,45
Totaal passiva 1.374,401.494,921.309,17978,02

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 4.7384.8344.7124.477
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 235.320235.320132.370130.560
Winst per aandeel -0,890,194,81-1,97
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,730,970,71-0,15
Intrinsieke waarde per aandeel 3,203,295,032,97
Koers-winstverhouding -9,2873,921,96-4,28
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -27,115,7995,04-66,47
Koers einde boekjaar 8,2614,049,428,44