Ctac

AEX:CTAC, NL0000345577
4,400 11:24
-0,070 (-1,57%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 81,6083,0081,7887,31
EBITDA (mln.) 4,613,337,3010,23
Bedrijfs resultaat (mln.) 3,592,341,844,66
Resultaat voor belasting (mln.) 3,502,301,825,86
Netto winst (mln.) 2,801,721,263,03
Winst per aandeel 0,220,130,100,23
Koers winst verhouding 14,8015,8520,9012,43
Dividend per aandeel 0,080,080,080,08
Dividend rendement (%) 2,463,883,832,80

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 1,761,371,2711,53
Immateriële activa 16,0517,5717,5624,05
Financiële activa 0,070,070,21
Vaste activa 19,0220,2526,5737,15
Debiteuren 14,2613,5410,899,84
Overige vorderingen 0,21
Liquide middelen 0,381,8610,55
Vlottende activa 20,5920,1718,9127,37
Totaal activa 39,6240,4145,3764,52
Gewoon kapitaal 17,8819,1019,4622,49
Preferent kapitaal 3,124,304,667,69
Aandeel van derden 0,020,02
Langlopende schulden 0,980,383,7013,64
Kortlopende schulden 20,7320,9222,2128,39
Totaal passiva 39,6240,4145,3764,52

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 425418379384
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 12.52012.81012.93013.240
Cashflow per aandeel 0,170,420,631,14
Intrinsieke waarde per aandeel 1,351,411,421,62
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,421,461,471,77
Rendement eigen vermogen (%) 15,668,986,4913,48
Koers einde boekjaar 3,262,062,092,86