Novacyt

PSE:ALNOV.FR, FR0010397232
3,400 17:36
+0,435 (+14,67%)