Euronext

PSE:ENX.FR, NL0006294274
85,250 17:02
+0,500 (+0,59%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 532,29615,03679,11884,32
EBITDA (mln.) 330,06336,65374,59502,72
Bedrijfs resultaat (mln.) 313,13313,25330,91444,94
Resultaat voor belasting (mln.) 311,08311,71325,57442,70
Netto winst (mln.) 241,30215,97221,97315,48
Winst per aandeel 3,473,103,184,53
Koers winst verhouding 14,9316,2322,8519,90
Dividend per aandeel 1,731,541,592,25
Dividend rendement 3,34%3,06%2,19%2,50%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 27,8038,9058,90102,95
Immateriële activa 515,10705,641.458,801.536,14
Financiële activa 222,50292,80264,80275,73
Vaste activa 781,381.066,071.858,331.941,11
Debiteuren 59,9091,28112,12104,26
Overige vorderingen 1,402,501,403,25
Liquide middelen 187,80398,02369,80721,56
Vlottende activa 284,20532,39548,88943,52
Totaal activa 1.065,581.598,462.407,222.884,62
Gewoon kapitaal 715,27791,09918,141.058,75
Preferent kapitaal 35,1070,8775,2323,75
Aandeel van derden 14,2011,2315,7030,24
Langlopende schulden 211,31601,891.218,291.486,06
Kortlopende schulden 124,79194,25255,10309,58
Totaal passiva 1.065,581.598,462.407,222.884,62

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 6878371.0751.435
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 70.00070.00070.00069.670
Cashflow per aandeel 3,043,193,633.989,99
Intrinsieke waarde per aandeel 8,509,7711,5312,95
Koers Intrinsieke waarde verhouding 6,105,156,306,96
Rendement eigen vermogen (%) 33,7427,3024,1829,80
Koers einde boekjaar 51,8150,3072,6590,15