Euronext

PSE:ENX.FR, NL0006294274
77,520 17:35
-2,120 (-2,66%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 615,03679,11884,321.298,66
EBITDA (mln.) 336,65374,59502,72705,04
Bedrijfs resultaat (mln.) 313,25330,91444,94579,29
Resultaat voor belasting (mln.) 311,71325,57442,70580,73
Netto winst (mln.) 215,97221,97315,48413,34
Winst per aandeel 3,103,184,534,30
Koers winst verhouding 16,2322,8519,9021,22
Dividend per aandeel 1,541,592,251,93
Dividend rendement 3,06%2,19%2,50%2,12%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 38,9058,90102,95163,75
Immateriële activa 705,641.458,801.536,146.178,07
Financiële activa 292,80264,80275,7369,24
Vaste activa 1.066,071.858,331.941,116.710,83
Debiteuren 91,28112,12104,26
Overige vorderingen 2,501,403,259,97
Liquide middelen 398,02369,80721,56804,36
Vlottende activa 532,39548,88943,52139.151,27
Totaal activa 1.598,462.407,222.884,62145.868,54
Gewoon kapitaal 791,09918,141.058,753.647,59
Preferent kapitaal 70,8775,2323,7563,65
Aandeel van derden 11,2315,7030,2485,34
Langlopende schulden 601,891.218,291.486,063.798,76
Kortlopende schulden 194,25255,10309,58138.335,53
Totaal passiva 1.598,462.407,222.884,62145.868,54

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 8371.0751.4352.108
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 70.00070.00069.67096.060
Cashflow per aandeel 3,193,633.989,995,66
Intrinsieke waarde per aandeel 9,7711,5312,9535,83
Koers Intrinsieke waarde verhouding 5,156,306,962,55
Rendement eigen vermogen (%) 27,3024,1829,8011,33
Koers einde boekjaar 50,3072,6590,1591,25

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront