Value8 Cum Pref

AEX:PREVA.NL, NL0015118803
4,500 16:30
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 20,90-0,25
EBITDA (mln.) 4,838,7818,98-2,13
Bedrijfs resultaat (mln.) 4,808,7218,92-2,23
Resultaat voor belasting (mln.) 4,538,4518,43-2,53
Netto winst (mln.) 4,508,7518,43-2,53
Winst per aandeel 0,420,881,87-0,29
Koers winst verhouding 69,057,053,26-17,24
Dividend per aandeel 0,160,160,18
Dividend rendement 2,58%2,62%3,60%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 0,480,43
Immateriële activa 0,06
Financiële activa 38,5342,7860,5865,73
Vaste activa 38,5942,7861,0666,17
Debiteuren 0,140,10
Liquide middelen 36,1234,0050,6133,75
Vlottende activa 36,6039,3251,8034,26
Totaal activa 75,1882,10112,85100,43
Gewoon kapitaal 71,3278,3996,1091,90
Preferent kapitaal 22,1832,6038,6244,70
Langlopende schulden 2,572,222,17
Kortlopende schulden 1,293,7114,546,37
Totaal passiva 75,1882,10112,85100,43

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 6866
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 10.6909.7309.7309.710
Cashflow per aandeel 1,23-1,55-1,270,44
Intrinsieke waarde per aandeel 7,909,709,27
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,790,630,54
Rendement eigen vermogen (%) 6,3111,1619,18-2,75
Koers einde boekjaar 29,006,206,105,00

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront