OCI

AEX:OCI, NL0010558797
12,250 17:29
+0,120 ( +0,99% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 2.259,202.259,703.315,103.037,50
Operationele kosten 3.457,603.874,905.227,705.421,70
Afschrijvingen 317,20330,90424,90544,70
BedrijfsResultaat 443,80110,80440,9027,40
Resultaat voor belastingen 223,30-105,90108,90-278,50
Belastingen 48,70-3,109,4021,70
CashFlow -285,70-178,70236,10140,10
Nettowinst 167,90-103,60-48,70-334,70

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201720182019
Materiële activa 5.143,204.975,706.570,60
Immateriële activa 491,00487,30599,80
Financiële activa 676,90603,50540,30
Vaste activa 6.404,606.109,007.998,80
Voorraden 190,80233,60308,70
Debiteuren 178,40280,50220,90
Overige vorderingen 0,100,003,20
Liquide middelen 231,00460,70600,50
Vlottende activa 739,001.211,001.420,80
Totaal activa 7.143,607.320,009.419,60
Gewoon kapitaal 1.149,601.007,301.357,50
Preferent kapitaal -211,61-224,11-220,81
Aandeel van derden 292,40469,801.461,20
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.098,504.532,305.160,70
Kortlopende schulden 1.603,101.310,601.440,20
Totaal passiva 7.143,607.320,009.419,60

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.8712.8792.9333.147
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 210.310210.310210.310210.310
Winst per aandeel 0,80-0,50-0,23-1,60
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 1,530,863,191,60
Intrinsieke waarde per aandeel 6,815,474,796,45
Koers-winstverhouding 21,85-50,44-77,43-11,72
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 11,72-9,01-4,83-24,66
Koers einde boekjaar 17,4825,2217,8118,75