OCI

AEX:OCI.NL, NL0010558797
23,640 17:38
-0,920 (-3,75%)

Kerncijfers (USD)

  2017201820192020
Omzet (mln.) 2.259,703.315,103.037,503.491,70
EBITDA (mln.) 441,70865,80572,10779,20
Bedrijfs resultaat (mln.) 110,80440,9027,40187,00
Resultaat voor belasting (mln.) -105,90108,90-278,50-49,60
Netto winst (mln.) -103,60-48,70-334,70-177,70
Winst per aandeel -0,50-0,23-1,60-0,85
Koers winst verhouding -50,44-77,43-11,72-18,49

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 5.143,204.975,706.570,606.523,70
Immateriële activa 491,00487,30599,80486,50
Financiële activa 676,90603,50540,30498,70
Vaste activa 6.404,606.109,007.998,807.513,20
Voorraden 190,80233,60308,70293,80
Debiteuren 178,40280,50220,90271,30
Overige vorderingen 0,103,202,80
Liquide middelen 231,00460,70600,50686,30
Vlottende activa 739,001.211,001.420,801.583,80
Totaal activa 7.143,607.320,009.419,609.097,00
Gewoon kapitaal 1.149,601.007,301.357,501.131,70
Preferent kapitaal -211,61-224,11-220,81-338,40
Aandeel van derden 292,40469,801.461,201.540,10
Langlopende schulden 4.098,504.532,305.160,705.019,70
Kortlopende schulden 1.603,101.310,601.440,201.405,50
Totaal passiva 7.143,607.320,009.419,609.097,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.8792.9333.1473.682
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 210.310210.310210.310209.710
Cashflow per aandeel 0,863,191,602,95
Intrinsieke waarde per aandeel 5,474,796,455,40
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,613,722,902,91
Rendement eigen vermogen (%) -9,01-4,83-24,66-15,70
Koers einde boekjaar 25,2217,8118,7515,72