ForFarmers

AEX:FFARM.NL, NL0011832811
3,510 12:27
-0,145 (-3,97%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 2.219,622.410,072.464,682.358,33
EBITDA (mln.) 105,54106,8387,95100,29
Bedrijfs resultaat (mln.) 77,9178,8416,9524,23
Resultaat voor belasting (mln.) 75,5374,4527,6230,23
Netto winst (mln.) 58,5558,5918,0014,15
Winst per aandeel 0,580,580,180,15
Koers winst verhouding 18,0013,8831,8935,60
Dividend per aandeel 0,300,300,280,29
Dividend rendement 2,87%3,73%4,88%5,43%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 206,73262,20268,44292,46
Immateriële activa 96,23168,02139,7796,29
Financiële activa 24,0225,3927,2127,41
Vaste activa 339,28471,40472,40428,39
Voorraden 76,7297,8795,9593,76
Debiteuren 178,72213,27184,69185,16
Overige vorderingen 0,092,073,863,46
Liquide middelen 161,3051,7662,7668,66
Vlottende activa 448,01402,32393,08388,30
Totaal activa 787,29873,72865,48816,69
Gewoon kapitaal 405,30435,59413,22356,93
Preferent kapitaal -5,69-7,55-2,01212,43
Aandeel van derden 4,635,175,135,56
Langlopende schulden 111,86142,49115,14132,52
Kortlopende schulden 265,50290,47331,99321,68
Totaal passiva 787,29873,72865,48816,69

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.3252.6542.5702.502
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 106.260106.260106.26095.810
Cashflow per aandeel 1,100,770,901,02
Intrinsieke waarde per aandeel 3,533,823,633,44
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,962,111,581,55
Rendement eigen vermogen (%) 14,4513,454,353,97
Koers einde boekjaar 10,448,055,745,34