SIGNIFY NV

AEX:LIGHT, NL0011821392
51,000 17:35
+0,080 (+0,16%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 6.965,006.358,006.247,006.514,00
Operationele kosten 6.538,005.941,005.879,006.066,00
Afschrijvingen 287,00231,00288,00332,00
BedrijfsResultaat 441,00408,00403,00416,00
Resultaat voor belastingen 398,00367,00360,00362,00
Belastingen 117,00106,0093,0027,00
CashFlow -75,00-263,00168,00269,00
Nettowinst 294,00263,00262,00325,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 492,00431,00644,00708,00
Immateriële activa 2.256,002.264,002.386,003.026,00
Financiële activa 33,0031,0060,0012,00
Vaste activa 3.306,003.211,003.541,004.334,00
Voorraden 924,00878,00874,00885,00
Debiteuren 1.311,001.167,001.159,00
Overige vorderingen 39,0035,0048,0039,00
Liquide middelen 942,00676,00847,001.137,00
Vlottende activa 3.372,002.969,003.174,003.376,00
Totaal activa 6.678,006.181,006.715,007.710,00
Gewoon kapitaal 2.242,002.041,002.181,002.196,00
Preferent kapitaal -85,43-37,28-1,28
Aandeel van derden 79,0078,00142,00124,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.140,002.091,002.236,003.123,00
Kortlopende schulden 2.216,001.970,002.155,002.266,00
Totaal passiva 6.678,006.181,006.715,007.710,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 32.13029.23732.00537.926
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 143.000128.340128.340126.220
Winst per aandeel 2,112,092,082,58
Dividend per aandeel 1,251,300,001,40
Cashflow per aandeel 3,042,974,677,06
Intrinsieke waarde per aandeel 14,4614,6316,9916,00
Koers-winstverhouding 14,509,7913,3913,38
Dividend rendement (%) 4,086,350,004,05
Rendement eigen vermogen (%) 13,1112,8912,0114,00
Koers einde boekjaar 30,6020,4727,8634,53