bpost

BRU:BPOST, BE0974268972
5,960 9:30
+0,010 ( +0,17% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 2.425,203.023,803.850,203.837,80
Operationele kosten 1.263,501.558,101.900,602.022,90
Afschrijvingen 90,30105,10177,70247,70
BedrijfsResultaat 506,40502,40404,80305,70
Resultaat voor belastingen 489,50488,70381,00244,30
Belastingen 143,20165,80117,4089,60
CashFlow -76,20-69,00211,70-12,10
Nettowinst 343,80324,90264,80154,20

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 710,30708,001.133,60
Immateriële activa 910,60874,90898,30
Financiële activa 329,20251,20239,50
Vaste activa 1.996,601.895,702.345,10
Voorraden 39,1036,9034,70
Debiteuren 628,90646,00656,50
Overige vorderingen 1,605,708,10
Liquide middelen 466,00680,10670,20
Vlottende activa 1.226,701.449,401.431,90
Totaal activa 3.223,303.345,103.777,10
Gewoon kapitaal 773,50699,70680,90
Preferent kapitaal -11,5012,7033,90
Aandeel van derden 4,302,501,70
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 467,001.204,801.548,20
Kortlopende schulden 1.978,501.438,101.546,30
Totaal passiva 3.223,303.345,103.777,10

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 26.98733.99234.07424.296
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 200.000200.000200.000200.000
Winst per aandeel 1,721,621,320,77
Dividend per aandeel 1,311,311,310,62
Cashflow per aandeel 1,761,331,812,12
Intrinsieke waarde per aandeel 2,572,562,192,78
Koers-winstverhouding 13,0815,676,0613,38
Dividend rendement (%) 5,825,1616,366,02
Rendement eigen vermogen (%) 44,2942,0037,8422,65
Koers einde boekjaar 22,5025,398,0110,30