bpost » Research (Aandeel) | Belegger.nl

bpost

BRU:BPOST, BE0974268972
10,875 14:07
-0,050 ( -0,46% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 2433,7 2425,2 3023,8 3850,2
Operationele kosten 1322 1263,5 1558,1 1900,6
Afschrijvingen 89,1 90,3 105,1 177,7
BedrijfsResultaat 476,2 506,4 502,4 404,8
Resultaat voor belastingen 470,6 489,5 488,7 381
Belastingen 161,4 143,2 165,8 117,4
CashFlow 52,2 -76,2 -69 211,7
Nettowinst 307 343,8 324,9 264,8

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 561,6 710,3 708 0
Immateriële activa 224,4 910,6 874,9 0
Financiële activa 373,7 329,2 251,2 0
Vaste activa 1216,8 1996,6 1895,7 0
Voorraden 36,7 39,1 36,9 0
Debiteuren 443,3 628,9 646 0
Overige vorderingen 2,6 1,6 5,7 0
Liquide middelen 538,9 466 680,1 0
Vlottende activa 1073,5 1226,7 1449,4 0
Totaal activa 2290,3 3223,3 3345,1 0
Gewoon kapitaal 776,3 773,5 699,7 0
Preferent kapitaal 2,6 -11,5 12,7 0
Aandeel van derden 3,1 4,3 2,5 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 477,3 467 1204,8 0
Kortlopende schulden 1033,6 1978,5 1438,1 0
Totaal passiva 2290,3 3223,3 3345,1 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 26381 26987 33992 34074
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 200000 200000 200000 200000
Winst per aandeel 1,53 1,72 1,62 1,32
Dividend per aandeel 1,29 1,31 1,31 1,31
Cashflow per aandeel 1,81 1,76 1,33 1,81
Intrinsieke waarde per aandeel 2,184 2,5715 2,5575 2,1885
Koers-winstverhouding 14,76471 13,0814 15,66975 6,06439
Dividend rendement (%) 5,71049 5,82222 5,16053 16,36477
Rendement eigen vermogen (%) 44,19 44,29 42 37,84
Koers einde boekjaar 22,59 22,5 25,385 8,005

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding