Solvay

BRU:SOLB.BL, BE0003470755
107,600 17:35
-0,750 (-0,69%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 10.891,0011.299,0011.227,009.714,00
EBITDA (mln.) 2.130,002.054,002.341,001.751,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 1.076,001.110,00435,00-665,00
Resultaat voor belasting (mln.) 678,00791,0074,00-1.007,00
Netto winst (mln.) 1.061,00858,00118,00-962,00
Winst per aandeel 10,258,321,14-9,32
Koers winst verhouding 11,3110,5090,61-10,39
Dividend per aandeel 3,603,753,753,75
Dividend rendement 3,11%4,29%3,63%3,87%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 5.433,005.454,005.472,005.122,00
Immateriële activa 7.982,008.034,007.110,005.406,00
Financiële activa 557,00533,00649,00602,00
Vaste activa 15.394,0015.427,0015.035,0012.308,00
Voorraden 1.504,001.685,001.587,001.241,00
Debiteuren 1.462,001.434,001.414,001.264,00
Overige vorderingen 100,0097,00129,00109,00
Liquide middelen 992,001.103,00809,001.121,00
Vlottende activa 6.057,006.574,006.272,004.484,00
Totaal activa 21.451,0022.000,0021.307,0016.792,00
Gewoon kapitaal 9.639,0010.507,009.515,007.197,00
Preferent kapitaal 707,851.213,85568,85-260,00
Aandeel van derden 113,00117,00110,00106,00
Langlopende schulden 7.571,007.474,007.592,006.713,00
Kortlopende schulden 4.128,003.902,004.091,002.775,00
Totaal passiva 21.451,0022.000,0021.307,0016.792,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 24.50024.50024.10023.663
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 105.880105.880105.880103.140
Cashflow per aandeel 15,1516,2517,1412,04
Intrinsieke waarde per aandeel 87,5295,5886,2066,03
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,320,911,201,47
Rendement eigen vermogen (%) 11,018,171,24-13,37
Koers einde boekjaar 115,9087,32103,3096,88