Qrf

BRU:QRF.BL, BE0974272040
11,900 17:09
-0,100 (-0,83%)

Kerncijfers

  2016201720182019
Omzet (mln.) 13,6314,9015,3314,94
EBITDA (mln.) 10,808,093,66-18,09
Bedrijfs resultaat (mln.) 10,788,073,64-18,11
Resultaat voor belasting (mln.) 8,185,170,78-20,70
Netto winst (mln.) 7,784,770,61-20,48
Winst per aandeel 1,520,840,11-2,86
Koers winst verhouding 17,6929,02125,45-5,68
Dividend per aandeel 1,341,350,800,80
Dividend rendement (%) 4,985,545,804,92

Balans (mln.)

  2016201720182019
Materiële activa 250,75287,45271,82206,12
Financiële activa 0,70
Vaste activa 250,75287,45271,82206,82
Voorraden 45,55
Debiteuren 0,660,630,370,18
Liquide middelen 7,002,582,182,48
Vlottende activa 7,943,873,8749,54
Totaal activa 258,69291,32275,70256,36
Gewoon kapitaal 122,78134,71129,27128,03
Preferent kapitaal 2,061,49-3,95-28,99
Aandeel van derden 0,280,270,300,29
Langlopende schulden 126,61126,46130,78128,04
Kortlopende schulden 9,0329,8915,3435,65
Totaal passiva 258,69291,32275,70256,36

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 5566
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 5.1305.6705.6707.150
Cashflow per aandeel 1,010,201,311,26
Intrinsieke waarde per aandeel 22,5922,4122,0017,11
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,191,090,630,95
Rendement eigen vermogen (%) 6,343,540,47-15,99
Koers einde boekjaar 26,9024,3813,8016,25