arGEN-X

BRU:ARGX, NL0010832176
231,400 17:35
+1,800 (+0,78%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 17,1541,2629,2382,58
Operationele kosten 13,4323,6645,302,17
Afschrijvingen 0,330,440,492,17
BedrijfsResultaat -21,44-23,10-67,22
Resultaat voor belastingen -21,37-22,93-65,85-158,21
Belastingen 0,000,000,794,75
CashFlow 54,41106,7683,2949,60
Nettowinst -21,37-22,93-66,64-162,96

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 0,770,680,828,17
Immateriële activa 0,020,010,0640,16
Financiële activa 6,81168,91283,531.007,14
Vaste activa 3,984,106,0260,12
Voorraden
Debiteuren 1,972,842,8928,12
Overige vorderingen
Liquide middelen 89,90190,87281,04331,28
Vlottende activa 101,79366,80572,441.373,22
Totaal activa 105,77370,91578,461.433,34
Gewoon kapitaal 63,37344,93538,401.050,75
Preferent kapitaal 7,5011,7630,9570,50
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,000,020,01222,64
Kortlopende schulden 42,4025,9540,06159,96
Totaal passiva 105,77370,91578,461.433,34

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 5873105188
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 20.13032.18035.98042.760
Winst per aandeel -1,06-0,71-1,85-3,81
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,53-1,14-1,503,15
Intrinsieke waarde per aandeel 3,1510,7214,9624,57
Koers-winstverhouding -15,04-73,97-46,05-37,69
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -33,73-6,65-12,38-15,51
Koers einde boekjaar 15,9452,5285,20143,60