arGEN-X

BRU:ARGX.BL, NL0010832176
249,600 17:35
-4,600 (-1,81%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 41,2629,2382,5857,07
EBITDA (mln.) -22,66-66,73-414,34
Bedrijfs resultaat (mln.) -23,10-67,22-417,77
Resultaat voor belasting (mln.) -22,93-65,85-158,21-526,14
Netto winst (mln.) -22,93-66,64-162,96-528,92
Winst per aandeel -0,71-1,85-3,81-11,65
Koers winst verhouding -73,97-46,05-37,69-20,77

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 0,680,828,179,49
Immateriële activa 0,010,0640,16136,41
Financiële activa 168,91283,531.007,14
Vaste activa 4,106,0260,12181,38
Voorraden 20,53
Debiteuren 2,842,8928,120,23
Liquide middelen 190,87281,04331,281.626,97
Vlottende activa 366,80572,441.373,221.676,31
Totaal activa 370,91578,461.433,341.857,69
Gewoon kapitaal 344,93538,401.050,751.364,37
Preferent kapitaal 11,7630,9570,50162,98
Langlopende schulden 0,020,01222,64225,62
Kortlopende schulden 25,9540,06159,96267,70
Totaal passiva 370,91578,461.433,341.857,69

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 73105188336
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 32.18035.98042.76045.410
Cashflow per aandeel -1,14-1,503,15-7,63
Intrinsieke waarde per aandeel 10,7214,9624,5730,05
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,905,695,848,05
Rendement eigen vermogen (%) -6,65-12,38-15,51-38,77
Koers einde boekjaar 52,5285,20143,60242,00