arGEN-X

BRU:ARGX, NL0010832176
222,600 17:29
-0,800 ( -0,36% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 17,1541,2629,2382,58
Operationele kosten 13,4323,6645,302,17
Afschrijvingen 0,330,440,492,17
BedrijfsResultaat -21,44-23,10-67,22
Resultaat voor belastingen -21,37-22,93-65,85-158,21
Belastingen 0,000,000,794,75
CashFlow 54,41106,7683,2949,60
Nettowinst -21,37-22,93-66,64-162,96

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 0,680,828,17
Immateriële activa 0,010,0640,16
Financiële activa 168,91283,531.007,14
Vaste activa 4,106,0260,12
Voorraden
Debiteuren 2,842,8928,12
Overige vorderingen
Liquide middelen 190,87281,04331,28
Vlottende activa 366,80572,441.373,22
Totaal activa 370,91578,461.433,34
Gewoon kapitaal 344,93538,401.050,75
Preferent kapitaal 11,7630,9570,50
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,020,01222,64
Kortlopende schulden 25,9540,06159,96
Totaal passiva 370,91578,461.433,34

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 5873105188
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 20.13032.18035.98042.760
Winst per aandeel -1,06-0,71-1,85-3,81
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,53-1,14-1,503,15
Intrinsieke waarde per aandeel 3,1510,7214,9624,57
Koers-winstverhouding -15,04-73,97-46,05-37,69
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -33,73-6,65-12,38-15,51
Koers einde boekjaar 15,9452,5285,20143,60