arGEN-X

BRU:ARGX, NL0010832176
230,200 17:35
-1,200 (-0,52%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 17,1541,2629,2382,58
Operationele kosten 13,4323,6645,302,17
Afschrijvingen 0,330,440,492,17
BedrijfsResultaat -21,44-23,10-67,22
Resultaat voor belastingen -21,37-22,93-65,85-158,21
Belastingen 0,000,000,794,75
CashFlow 54,41106,7683,2949,60
Nettowinst -21,37-22,93-66,64-162,96

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 0,770,680,828,17
Immateriële activa 0,020,010,0640,16
Financiële activa 6,81168,91283,531.007,14
Vaste activa 3,984,106,0260,12
Voorraden
Debiteuren 1,972,842,8928,12
Overige vorderingen
Liquide middelen 89,90190,87281,04331,28
Vlottende activa 101,79366,80572,441.373,22
Totaal activa 105,77370,91578,461.433,34
Gewoon kapitaal 63,37344,93538,401.050,75
Preferent kapitaal 7,5011,7630,9570,50
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,000,020,01222,64
Kortlopende schulden 42,4025,9540,06159,96
Totaal passiva 105,77370,91578,461.433,34

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 73105188336
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 32.18035.98042.76045.410
Winst per aandeel -0,71-1,85-3,81-11,65
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -1,14-1,503,15-7,63
Intrinsieke waarde per aandeel 10,7214,9624,5730,05
Koers-winstverhouding -73,97-46,05-37,69-20,77
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -6,65-12,38-15,51-38,77
Koers einde boekjaar 52,5285,20143,60242,00