Sif Holding

AEX:SIFG, NL0011660485
9,730 17:35
+0,320 ( +3,40% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 400,32327,18235,14325,60
Operationele kosten 341,78273,05224,86305,41
Afschrijvingen 8,6813,1513,6817,21
BedrijfsResultaat 49,9341,44-1,129,20
Resultaat voor belastingen 47,9140,00-2,806,53
Belastingen 10,559,24-0,750,82
CashFlow -28,420,58-0,371,08
Nettowinst 37,3630,76-2,055,49

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 121,57111,37119,46
Immateriële activa 0,091,231,61
Financiële activa 0,440,440,49
Vaste activa 122,10113,04178,31
Voorraden 30,810,370,31
Debiteuren 48,6347,6145,24
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,880,501,58
Vlottende activa 82,1778,7663,68
Totaal activa 204,27191,80241,99
Gewoon kapitaal 93,2483,5486,47
Preferent kapitaal 30,76-2,055,49
Aandeel van derden 0,000,000,22
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 26,862,4378,90
Kortlopende schulden 84,17105,8476,39
Totaal passiva 204,27191,80241,99

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 207243259295
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.50025.50025.50025.500
Winst per aandeel 1,471,21-0,080,22
Dividend per aandeel 0,370,300,100,00
Cashflow per aandeel 2,072,110,221,21
Intrinsieke waarde per aandeel 2,453,363,183,39
Koers-winstverhouding 10,5314,39-145,7556,82
Dividend rendement (%) 2,391,720,860,00
Rendement eigen vermogen (%) 51,9632,99-2,466,35
Koers einde boekjaar 15,4817,4111,6612,50