Sif Holding

AEX:SIFG.NL, NL0011660485
12,220 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 327,18235,14325,60335,43
EBITDA (mln.) 54,5912,5626,4131,76
Bedrijfs resultaat (mln.) 41,44-1,129,2011,41
Resultaat voor belasting (mln.) 40,00-2,806,538,95
Netto winst (mln.) 30,76-2,055,497,27
Winst per aandeel 1,21-0,080,220,29
Koers winst verhouding 14,39-145,7556,8257,03
Dividend per aandeel 0,300,100,12
Dividend rendement 1,72%0,86%0,73%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 121,57111,37119,46162,24
Immateriële activa 0,091,231,611,27
Financiële activa 0,440,440,490,43
Vaste activa 122,10113,04178,31164,29
Voorraden 30,810,370,310,38
Debiteuren 48,6347,6145,2443,66
Liquide middelen 0,880,501,582,65
Vlottende activa 82,1778,7663,6877,56
Totaal activa 204,27191,80241,99241,85
Gewoon kapitaal 93,2483,5486,4793,75
Preferent kapitaal 30,76-2,055,497,27
Aandeel van derden 0,220,52
Langlopende schulden 26,862,4378,9051,90
Kortlopende schulden 84,17105,8476,3995,68
Totaal passiva 204,27191,80241,99241,85

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 243259295569
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.50025.50025.50025.500
Cashflow per aandeel 2,110,221,211,35
Intrinsieke waarde per aandeel 3,363,183,393,56
Koers Intrinsieke waarde verhouding 5,193,673,694,65
Rendement eigen vermogen (%) 32,99-2,466,357,76
Koers einde boekjaar 17,4111,6612,5016,54