Biocartis

BRU:BCART, BE0974281132
4,410 17:35
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 13,7723,1128,6537,73
Operationele kosten 41,4145,5957,8678,75
Afschrijvingen 4,855,104,279,72
BedrijfsResultaat -50,39-43,61-46,70-56,16
Resultaat voor belastingen -50,76-45,32-48,26-64,17
Belastingen -0,98-3,36-0,11-0,10
CashFlow -20,8529,54-49,32115,27
Nettowinst -49,78-41,96-48,15-64,07

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 23,0926,2030,3943,42
Immateriële activa 9,9210,276,586,29
Financiële activa 5,055,055,052,36
Vaste activa 41,1648,1048,6053,70
Voorraden 9,839,0611,9214,16
Debiteuren 2,946,899,7410,70
Overige vorderingen
Liquide middelen 83,25112,7663,54178,72
Vlottende activa 100,14133,0990,78214,63
Totaal activa 141,30181,19139,38268,32
Gewoon kapitaal 96,89132,2487,3584,48
Preferent kapitaal -219,53-218,90-217,79-216,56
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 29,5133,1531,76160,67
Kortlopende schulden 14,9115,8020,2823,18
Totaal passiva 141,30181,19139,38268,32

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 308300394465
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 44.65051.10051.36056.380
Winst per aandeel -1,11-0,82-0,94-1,14
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -1,19-0,81-0,82-0,96
Intrinsieke waarde per aandeel 2,172,591,701,50
Koers-winstverhouding -9,88-14,56-10,57-5,02
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -51,38-31,73-55,13-75,84
Koers einde boekjaar 10,9711,949,945,72