Biocartis

BRU:BCART.BL, BE0974281132
4,070 17:35
+0,175 (+4,49%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 23,1128,6537,7355,56
EBITDA (mln.) -38,51-42,43-46,44-35,41
Bedrijfs resultaat (mln.) -43,61-46,70-56,16-46,86
Resultaat voor belasting (mln.) -45,32-48,26-64,17-63,16
Netto winst (mln.) -41,96-48,15-64,07-62,93
Winst per aandeel -0,82-0,94-1,14-1,11
Koers winst verhouding -14,56-10,57-5,02-4,19

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 26,2030,3943,4240,10
Immateriële activa 10,276,586,295,65
Financiële activa 5,055,052,362,89
Vaste activa 48,1048,6053,7050,53
Voorraden 9,0611,9214,1615,71
Debiteuren 6,899,7410,7013,49
Liquide middelen 112,7663,54178,72123,67
Vlottende activa 133,0990,78214,63159,98
Totaal activa 181,19139,38268,32210,52
Gewoon kapitaal 132,2487,3584,4836,82
Preferent kapitaal -218,90-217,79-216,560,95
Langlopende schulden 33,1531,76160,67144,25
Kortlopende schulden 15,8020,2823,1829,45
Totaal passiva 181,19139,38268,32210,52

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 300394465484
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 51.10051.36056.38056.610
Cashflow per aandeel -0,81-0,82-0,96-0,69
Intrinsieke waarde per aandeel 2,591,701,500,65
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,615,843,827,15
Rendement eigen vermogen (%) -31,73-55,13-75,84-170,90
Koers einde boekjaar 11,949,945,724,65