Biocartis

BRU:BCART, BE0974281132
4,280 17:35
-0,040 (-0,93%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 23,1128,6537,7355,56
Operationele kosten 45,5957,8678,7589,91
Afschrijvingen 5,104,279,7211,45
BedrijfsResultaat -43,61-46,70-56,16-46,86
Resultaat voor belastingen -45,32-48,26-64,17-63,16
Belastingen -3,36-0,11-0,100,23
CashFlow 29,54-49,32115,27-54,80
Nettowinst -41,96-48,15-64,07-62,93

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 26,2030,3943,4240,10
Immateriële activa 10,276,586,295,65
Financiële activa 5,055,052,362,89
Vaste activa 48,1048,6053,7050,53
Voorraden 9,0611,9214,1615,71
Debiteuren 6,899,7410,7013,49
Overige vorderingen
Liquide middelen 112,7663,54178,72123,67
Vlottende activa 133,0990,78214,63159,98
Totaal activa 181,19139,38268,32210,52
Gewoon kapitaal 132,2487,3584,4836,82
Preferent kapitaal -218,90-217,79-216,560,95
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 33,1531,76160,67144,25
Kortlopende schulden 15,8020,2823,1829,45
Totaal passiva 181,19139,38268,32210,52

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 300394465484
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 51.10051.36056.38056.610
Winst per aandeel -0,82-0,94-1,14-1,11
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,81-0,82-0,96-0,69
Intrinsieke waarde per aandeel 2,591,701,500,65
Koers-winstverhouding -14,56-10,57-5,02-4,19
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -31,73-55,13-75,84-170,90
Koers einde boekjaar 11,949,945,724,65