Mithra Pharmaceuticals

BRU:MITRA, BE0974283153
22,800 9:37
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 49,5962,43101,9215,60
Operationele kosten 21,9216,7424,2634,49
Afschrijvingen 2,162,855,789,77
BedrijfsResultaat -21,08-11,10-25,26-83,68
Resultaat voor belastingen -46,43-31,47-32,35-110,92
Belastingen -11,423,875,1318,84
CashFlow -9,5682,75-69,2388,95
Nettowinst -35,01-12,36-26,56-92,09

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 59,5284,4023,5099,49
Immateriële activa 85,6287,1492,7294,24
Financiële activa 0,000,0022,8618,09
Vaste activa 170,50202,02306,12283,51
Voorraden 4,1410,9416,2335,38
Debiteuren 33,8823,7712,245,29
Overige vorderingen
Liquide middelen 36,19119,9549,77138,69
Vlottende activa 74,21153,6791,52238,48
Totaal activa 244,71355,68397,64521,99
Gewoon kapitaal 86,88150,89163,30157,74
Preferent kapitaal 0,00-0,063,4213,69
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 105,61168,71186,55293,50
Kortlopende schulden 52,2236,0847,8070,75
Totaal passiva 244,71355,68397,64521,99

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 104129172229
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 34.97037.64039.17040.990
Winst per aandeel -1,00-0,33-0,68-2,25
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -1,000,09-1,20-1,95
Intrinsieke waarde per aandeel 2,484,014,173,85
Koers-winstverhouding -10,26-60,61-38,62-8,76
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -40,29-8,19-16,27-58,38
Koers einde boekjaar 10,2620,0026,2619,70