Mithra Pharmaceuticals

BRU:MITRA.BL, BE0974283153
21,600 17:35
+1,450 (+7,20%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 49,5962,43101,9215,60
EBITDA (mln.) -18,92-8,25-19,48-73,91
Bedrijfs resultaat (mln.) -21,08-11,10-25,26-83,68
Resultaat voor belasting (mln.) -46,43-31,47-32,35-110,92
Netto winst (mln.) -35,01-12,36-26,56-92,09
Winst per aandeel -1,00-0,33-0,68-2,25
Koers winst verhouding -10,26-60,61-38,62-8,76

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 59,5284,4023,5099,49
Immateriële activa 85,6287,1492,7294,24
Financiële activa 22,8618,09
Vaste activa 170,50202,02306,12283,51
Voorraden 4,1410,9416,2335,38
Debiteuren 33,8823,7712,245,29
Liquide middelen 36,19119,9549,77138,69
Vlottende activa 74,21153,6791,52238,48
Totaal activa 244,71355,68397,64521,99
Gewoon kapitaal 86,88150,89163,30157,74
Preferent kapitaal -0,063,4213,69
Langlopende schulden 105,61168,71186,55293,50
Kortlopende schulden 52,2236,0847,8070,75
Totaal passiva 244,71355,68397,64521,99

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 104129172229
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 34.97037.64039.17040.990
Cashflow per aandeel -1,000,09-1,20-1,95
Intrinsieke waarde per aandeel 2,484,014,173,85
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,134,996,305,12
Rendement eigen vermogen (%) -40,29-8,19-16,27-58,38
Koers einde boekjaar 10,2620,0026,2619,70