KBC Groep

BRU:KBC, BE0003565737
49,930 17:29
+0,500 ( +1,01% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 2.498,002.569,002.623,002.708,00
Afschrijvingen 246,00266,00280,00351,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 3.090,003.667,003.310,003.116,00
Belastingen 662,001.093,00740,00627,00
CashFlow 15.740,0013.060,00-5.894,00-5.464,00
Nettowinst 2.428,002.575,002.570,002.489,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Gewoon kapitaal 17.403,0017.233,0018.865,00
Preferent kapitaal 397,28-607,7132,45
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 292.342,00283.808,00290.735,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 36.03037.13038.06437.629
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 418.370418.600416.160416.390
Winst per aandeel 5,806,156,185,98
Dividend per aandeel 2,803,003,501,00
Cashflow per aandeel 43,0630,73-19,13-5,91
Intrinsieke waarde per aandeel 35,3438,5737,9144,31
Koers-winstverhouding 10,1411,569,1711,21
Dividend rendement (%) 4,764,226,181,49
Rendement eigen vermogen (%) 15,2214,8014,9113,19
Koers einde boekjaar 58,8371,1156,6867,06