KBC Groep

BRU:KBC, BE0003565737
66,620 9:36
+0,500 (+0,76%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet
Operationele kosten 2.569,002.623,002.708,002.638,00
Afschrijvingen 266,00280,00351,00309,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 3.667,003.310,003.116,001.847,00
Belastingen 1.093,00740,00627,00407,00
CashFlow 13.060,00-5.894,00-5.464,0019.567,00
Nettowinst 2.523,002.494,002.433,001.390,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 292.342,00283.808,00290.735,00320.743,00
Gewoon kapitaal 17.402,0017.232,0018.866,0020.030,00
Preferent kapitaal 10.484,00-605,0037,00-88,00
Aandeel van derden 1.400,002.400,001.500,001.500,00
Groepsvermogen 18.802,0019.632,0020.366,0021.530,00
Achtergestelde schulden 3.330,002.402,002.327,002.196,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 292.342,00283.808,00290.735,00320.743,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 41.87641.62241.05840.863
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 418.000417.000416.000416.000
Winst per aandeel 6,035,985,853,34
Dividend per aandeel 3,003,501,000,44
Cashflow per aandeel 30,77-19,09-5,9263,39
Intrinsieke waarde per aandeel 38,6337,8344,3547,71
Koers-winstverhouding 11,799,4811,4617,15
Dividend rendement (%) 4,226,181,490,77
Rendement eigen vermogen (%) 14,5014,4712,906,94
Koers einde boekjaar 71,1156,6867,0657,28