Bekaert

BRU:BEKB, BE0974258874
37,200 17:35
-0,340 (-0,91%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 4.147,114.377,854.350,113.857,03
Operationele kosten 4.436,454.857,144.898,274.259,60
Afschrijvingen 194,95218,17229,07216,07
BedrijfsResultaat 338,51146,21165,61256,53
Resultaat voor belastingen 251,7861,2599,28204,55
Belastingen 69,2858,4651,0856,51
CashFlow 65,07-15,95164,45390,97
Nettowinst 184,7269,7741,33134,69

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 1.501,031.459,451.349,661.324,39
Immateriële activa 275,11263,76210,05204,06
Financiële activa 165,42153,67160,66123,98
Vaste activa 2.124,222.049,562.048,041.822,50
Voorraden 779,58931,81783,03683,48
Debiteuren 836,81772,73644,91587,62
Overige vorderingen
Liquide middelen 469,18448,31616,22990,49
Vlottende activa 2.320,512.399,932.256,652.465,60
Totaal activa 4.444,734.449,494.304,684.288,10
Gewoon kapitaal 1.487,661.396,931.435,111.447,88
Preferent kapitaal -153,54-194,37-165,00-276,45
Aandeel van derden 95,38119,0796,4387,18
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.448,73906,541.367,171.163,76
Kortlopende schulden 1.412,962.026,951.405,971.589,29
Totaal passiva 4.444,734.449,494.304,684.288,10

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 25.63125.80624.99423.939
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 60.37060.41060.41056.510
Winst per aandeel 3,261,230,732,38
Dividend per aandeel 1,100,700,701,00
Cashflow per aandeel 4,044,038,688,93
Intrinsieke waarde per aandeel 23,6122,4723,1024,62
Koers-winstverhouding 11,1817,1236,3011,41
Dividend rendement (%) 3,023,322,643,68
Rendement eigen vermogen (%) 12,424,992,889,30
Koers einde boekjaar 36,4521,0626,5027,16