Ackermans & van Haaren

BRU:ACKB, BE0003764785
134,300 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 3.965,064.472,474.277,013.910,25
EBITDA (mln.) 826,13877,43960,43584,42
Bedrijfs resultaat (mln.) 544,09539,85590,25224,06
Resultaat voor belasting (mln.) 512,68513,97575,63324,36
Netto winst (mln.) 302,53289,64394,90229,79
Winst per aandeel 9,138,7311,926,93
Koers winst verhouding 15,9015,1011,7217,75
Dividend per aandeel 2,202,322,35
Dividend rendement (%) 1,521,761,91

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 3.518,363.848,634.245,262.825,55
Immateriële activa 529,09516,54458,45473,70
Financiële activa 1.513,581.483,231.458,513.130,54
Vaste activa 9.255,489.768,8210.478,7010.952,87
Voorraden 403,69418,14458,10382,45
Debiteuren 1.066,151.138,48938,56616,81
Overige vorderingen 19,0329,5225,9334,55
Liquide middelen 637,03513,59887,981.388,73
Vlottende activa 4.192,384.371,584.782,125.274,00
Totaal activa 13.469,0114.165,4615.301,5516.228,74
Gewoon kapitaal 2.972,213.176,453.456,113.562,04
Preferent kapitaal -17,48-34,19-64,47-112,77
Aandeel van derden 1.223,061.181,551.225,721.220,13
Langlopende schulden 2.477,292.435,213.100,103.414,79
Kortlopende schulden 6.796,467.372,207.519,628.031,79
Totaal passiva 13.469,0114.165,4615.301,5516.228,74

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 22.74922.70921.52222.331
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 33.50033.50033.50033.140
Cashflow per aandeel 16,3812,7917,6517,72
Intrinsieke waarde per aandeel 86,5592,50103,17105,13
Rendement eigen vermogen (%) 10,189,1211,436,45
Koers einde boekjaar 145,15131,80139,70123,00