CFE

BRU:CFEB, BE0003883031
91,100 17:35
-0,400 (-0,44%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 2.882,883.183,123.763,643.705,76
Operationele kosten 2.655,312.915,963.550,573.562,15
Afschrijvingen 232,78238,32272,60318,67
BedrijfsResultaat 234,35241,54227,19172,59
Resultaat voor belastingen 202,83227,18218,76169,98
Belastingen 30,5848,4349,5538,62
CashFlow 121,42-88,09-135,36222,94
Nettowinst 168,41180,44171,53133,42

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 1.727,682.138,212.390,242.615,16
Immateriële activa 270,61276,27266,72267,39
Financiële activa 295,84289,15327,49251,57
Vaste activa 2.400,222.815,453.089,853.251,17
Voorraden 94,84138,96128,89162,61
Debiteuren 1.160,311.132,311.261,30996,44
Overige vorderingen
Liquide middelen 612,16523,02388,35612,21
Vlottende activa 1.928,001.831,441.859,101.861,46
Totaal activa 4.328,224.646,894.948,955.112,63
Gewoon kapitaal 1.521,561.641,901.720,881.748,70
Preferent kapitaal -34,31-39,98-44,23-88,42
Aandeel van derden 14,9214,4213,9711,61
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 941,07875,53913,561.347,13
Kortlopende schulden 1.850,672.115,042.300,542.005,19
Totaal passiva 4.328,224.646,894.948,955.112,63

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 7.7528.6898.5988.410
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.31025.31025.31025.310
Winst per aandeel 6,657,136,785,27
Dividend per aandeel 2,152,402,402,00
Cashflow per aandeel 15,1824,848,8717,54
Intrinsieke waarde per aandeel 57,9762,4765,5967,09
Koers-winstverhouding 15,5617,0712,7418,46
Dividend rendement (%) 2,081,972,782,06
Rendement eigen vermogen (%) 11,0710,999,977,63
Koers einde boekjaar 103,45121,7086,4097,30