CFE

BRU:CFEB.BL, BE0003883031
86,000 17:35
-2,000 (-2,27%)

Kerncijfers

  2016201720182019
Omzet (mln.) 2.882,883.183,123.763,643.705,76
EBITDA (mln.) 467,13479,86499,79491,26
Bedrijfs resultaat (mln.) 234,35241,54227,19172,59
Resultaat voor belasting (mln.) 202,83227,18218,76169,98
Netto winst (mln.) 168,41180,44171,53133,42
Winst per aandeel 6,657,136,785,27
Koers winst verhouding 15,5617,0712,7418,46
Dividend per aandeel 2,152,402,402,00
Dividend rendement 2,08%1,97%2,78%2,06%

Balans (mln.)

  2016201720182019
Materiële activa 1.727,682.138,212.390,242.615,16
Immateriële activa 270,61276,27266,72267,39
Financiële activa 295,84289,15327,49251,57
Vaste activa 2.400,222.815,453.089,853.251,17
Voorraden 94,84138,96128,89162,61
Debiteuren 1.160,311.132,311.261,30996,44
Liquide middelen 612,16523,02388,35612,21
Vlottende activa 1.928,001.831,441.859,101.861,46
Totaal activa 4.328,224.646,894.948,955.112,63
Gewoon kapitaal 1.521,561.641,901.720,881.748,70
Preferent kapitaal -34,31-39,98-44,23-88,42
Aandeel van derden 14,9214,4213,9711,61
Langlopende schulden 941,07875,53913,561.347,13
Kortlopende schulden 1.850,672.115,042.300,542.005,19
Totaal passiva 4.328,224.646,894.948,955.112,63

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 7.7528.6898.5988.410
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.31025.31025.31025.310
Cashflow per aandeel 15,1824,848,8717,54
Intrinsieke waarde per aandeel 57,9762,4765,5967,09
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,781,951,321,45
Rendement eigen vermogen (%) 11,0710,999,977,63
Koers einde boekjaar 103,45121,7086,4097,30