Gimv

BRU:GIMB, BE0003699130
45,800 9:13
+0,700 ( +1,55% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 8,175,722,272,04
Operationele kosten 41,8241,4924,0344,47
Afschrijvingen 10,6218,613,8222,36
BedrijfsResultaat 151,42117,11120,37-151,94
Resultaat voor belastingen 153,15117,72120,03-158,49
Belastingen 3,520,963,120,42
CashFlow 121,1366,55-103,7591,34
Nettowinst 131,85107,06112,08-151,57

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 8,627,627,7510,85
Immateriële activa 0,500,310,620,54
Financiële activa 963,58960,371.081,931.016,98
Vaste activa 972,70968,301.090,301.028,37
Voorraden
Debiteuren 23,133,613,482,57
Overige vorderingen
Liquide middelen 313,91380,45276,70368,04
Vlottende activa 342,56388,20281,02371,06
Totaal activa 1.315,261.356,501.371,321.399,43
Gewoon kapitaal 1.278,921.274,251.321,251.104,92
Preferent kapitaal 45,740,000,00-0,90
Aandeel van derden 45,7465,6026,0818,90
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 18,265,8914,08258,76
Kortlopende schulden 18,0810,769,9016,84
Totaal passiva 1.315,261.356,501.371,321.399,43

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 93909191
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.43025.43025.43025.430
Winst per aandeel 5,194,214,41-5,96
Dividend per aandeel 2,502,502,502,50
Cashflow per aandeel -3,25-1,35-1,40-1,49
Intrinsieke waarde per aandeel 47,7950,1949,4640,95
Koers-winstverhouding 10,0811,6711,34-7,98
Dividend rendement (%) 4,785,095,005,26
Rendement eigen vermogen (%) 10,318,408,48-13,72
Koers einde boekjaar 52,3149,1550,0047,55