NEXTENSA

BRU:NEXTA.BL, BE0003770840
77,000 17:35
-0,600 (-0,77%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 53,8553,6862,6265,42
Bedrijfs resultaat (mln.) 63,1352,0863,1877,70
Resultaat voor belasting (mln.) 48,1538,5150,408,16
Netto winst (mln.) 47,5438,1949,907,68
Winst per aandeel 9,636,448,421,30
Koers winst verhouding 9,9713,5713,4259,85
Dividend per aandeel 5,005,105,255,25
Dividend rendement 5,21%5,84%4,65%6,75%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 885,501.005,501.093,661,55
Financiële activa 93,60110,77132,371.221,55
Vaste activa 979,101.116,271.226,031.223,10
Debiteuren 11,4713,1713,9410,23
Overige vorderingen 2,533,302,001,77
Liquide middelen 5,707,405,012,75
Vlottende activa 20,1939,8421,9817,45
Totaal activa 999,291.156,111.248,011.240,55
Gewoon kapitaal 382,21475,81492,58487,21
Preferent kapitaal 47,5338,1849,897,68
Langlopende schulden 384,63385,01492,02519,14
Kortlopende schulden 232,46295,28263,42234,20
Totaal passiva 999,291.156,111.248,011.240,55

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 20202015
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.9405.9305.9305.930
Cashflow per aandeel 8,356,267,719,27
Intrinsieke waarde per aandeel 72,3775,1477,8276,91
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,331,161,451,01
Rendement eigen vermogen (%) 12,448,0310,131,58
Koers einde boekjaar 96,0087,40113,0077,80