Orange Belgium

BRU:OBEL.BL, BE0003735496
19,460 17:35
-0,140 (-0,71%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 1.251,261.279,801.340,801.314,87
EBITDA (mln.) 312,35278,90288,20372,79
Bedrijfs resultaat (mln.) 64,4243,1644,8069,36
Resultaat voor belasting (mln.) 59,5438,3040,7064,07
Netto winst (mln.) 40,9532,4334,0053,98
Winst per aandeel 0,680,540,570,90
Koers winst verhouding 25,7431,9336,3224,22
Dividend per aandeel 0,500,500,600,50
Dividend rendement 2,86%2,90%2,90%2,29%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 809,90772,31747,601.011,39
Immateriële activa 370,40352,30377,30354,39
Financiële activa 5,506,908,405,49
Vaste activa 1.197,901.136,251.433,801.377,29
Voorraden 24,9027,7132,0026,69
Debiteuren 184,80194,28224,80207,48
Overige vorderingen 1,400,071,501,69
Liquide middelen 13,0026,5920,2060,82
Vlottende activa 238,40326,92363,90374,70
Totaal activa 1.436,301.463,171.797,701.751,99
Gewoon kapitaal 542,00587,14592,10613,93
Preferent kapitaal 13,1813,1712,9813,17
Langlopende schulden 394,00346,03575,90350,74
Kortlopende schulden 500,20529,99629,60787,33
Totaal passiva 1.436,301.463,171.797,701.751,99

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1.4591.5111.3891.389
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 60.01060.01060.01059.910
Cashflow per aandeel 4,454,365,665,75
Intrinsieke waarde per aandeel 8,539,289,279,75
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,051,862,232,24
Rendement eigen vermogen (%) 7,565,525,748,79
Koers einde boekjaar 17,5017,2420,7021,80