Retail Estates

BRU:RET, BE0003720340
59,700 15:02
-1,700 (-2,77%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 65,4676,8893,54106,20
Operationele kosten 8,1411,3213,0415,00
Afschrijvingen 0,260,680,300,36
BedrijfsResultaat 70,6865,0474,4280,42
Resultaat voor belastingen 52,4147,6655,9461,14
Belastingen 0,270,961,463,04
CashFlow -0,342,41-0,2394,93
Nettowinst 52,1446,7054,4858,10

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 1.073,491.351,491.532,441.668,30
Immateriële activa 0,350,120,141,14
Financiële activa 1,031,031,031,03
Vaste activa 1.075,391.354,401.535,431.672,13
Voorraden 5,6929,2017,411,79
Debiteuren 0,943,534,055,69
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,983,393,1698,08
Vlottende activa 11,9539,7828,46113,01
Totaal activa 1.087,341.394,171.563,891.785,14
Gewoon kapitaal 514,97568,33707,93798,99
Preferent kapitaal 154,75176,82190,74199,39
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 511,23766,52733,22833,75
Kortlopende schulden 61,1459,32122,74152,40
Totaal passiva 1.087,341.394,171.563,891.785,14

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 20222735
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 9.0109.49011.42012.630
Winst per aandeel 5,794,924,774,60
Dividend per aandeel 3,303,604,254,40
Cashflow per aandeel 3,715,294,014,23
Intrinsieke waarde per aandeel 53,8655,5757,7458,86
Koers-winstverhouding 13,2814,7417,0210,30
Dividend rendement (%) 4,294,975,239,28
Rendement eigen vermogen (%) 10,128,227,707,27
Koers einde boekjaar 76,9072,5081,2047,40