Retail Estates

BRU:RET.BL, BE0003720340
68,500 17:35
+0,200 (+0,29%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 76,8893,54106,20113,20
EBITDA (mln.) 65,7274,7280,78
Bedrijfs resultaat (mln.) 65,0474,4280,4281,59
Resultaat voor belasting (mln.) 47,6655,9461,1463,84
Netto winst (mln.) 46,7054,4858,1061,44
Winst per aandeel 4,924,774,604,86
Koers winst verhouding 14,7417,0210,3012,02
Dividend per aandeel 3,604,254,403,15
Dividend rendement 4,97%5,23%9,28%5,39%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 1.073,491.351,491.532,441.668,30
Immateriële activa 0,350,120,141,14
Financiële activa 1,031,031,031,03
Vaste activa 1.075,391.354,401.535,431.672,13
Voorraden 5,6929,2017,411,79
Debiteuren 0,943,534,055,69
Liquide middelen 0,983,393,1698,08
Vlottende activa 11,9539,7828,46113,01
Totaal activa 1.087,341.394,171.563,891.785,14
Gewoon kapitaal 514,97568,33707,93798,99
Preferent kapitaal 154,75176,82190,74199,39
Langlopende schulden 511,23766,52733,22833,75
Kortlopende schulden 61,1459,32122,74152,40
Totaal passiva 1.087,341.394,171.563,891.785,14

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 22273536
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 9.49011.42012.63012.650
Cashflow per aandeel 5,294,014,234,93
Intrinsieke waarde per aandeel 55,5757,7458,8660,74
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,301,410,810,96
Rendement eigen vermogen (%) 8,227,707,277,60
Koers einde boekjaar 72,5081,2047,4058,40