Moury Construct

BRU:MOUR, BE0003602134
153,000 16:30
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 99,3397,97112,06129,07
Operationele kosten 93,6192,11105,54121,34
Afschrijvingen 0,850,941,111,74
BedrijfsResultaat 6,385,226,187,58
Resultaat voor belastingen 6,395,126,227,92
Belastingen 2,431,441,861,90
CashFlow -2,458,64-1,637,17
Nettowinst 3,963,684,366,02

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 7,209,3113,16
Immateriële activa 11,3111,3711,35
Financiële activa 2,011,272,32
Vaste activa 20,5421,9926,87
Voorraden 11,1918,4421,28
Debiteuren 19,2317,9813,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 38,2236,5943,75
Vlottende activa 73,1779,2984,59
Totaal activa 93,71101,28111,46
Gewoon kapitaal 48,7451,0452,82
Preferent kapitaal 24,9927,3029,20
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 9,459,9010,51
Kortlopende schulden 35,5240,3548,13
Totaal passiva 93,71101,28111,46

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 228240241241
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 400400400400
Winst per aandeel 9,999,2811,0015,20
Dividend per aandeel 5,205,205,206,25
Cashflow per aandeel 1,4234,929,9245,39
Intrinsieke waarde per aandeel 112,65116,68122,45125,85
Koers-winstverhouding 13,8115,0912,2710,39
Dividend rendement (%) 3,773,713,853,96
Rendement eigen vermogen (%) 8,407,558,5511,39
Koers einde boekjaar 138,00140,00135,00158,00