Moury Construct » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Moury Construct

BRU:MOUR, BE0003602134
166,000 11:30
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 85,74 99,33 97,97 112,06
Operationele kosten 79,91 93,61 92,11 105,54
Afschrijvingen 0,76 0,85 0,94 1,11
BedrijfsResultaat 5,44 6,38 5,22 6,18
Resultaat voor belastingen 5,82 6,39 5,12 6,22
Belastingen 1,92 2,43 1,44 1,86
CashFlow -1,88 -2,45 8,64 -1,63
Nettowinst 3,9 3,96 3,68 4,36

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 5,27 7,2 9,31 0
Immateriële activa 11,3 11,31 11,31 0
Financiële activa 1,93 2,01 1,27 0
Vaste activa 18,76 20,54 21,99 0
Voorraden 21,77 11,19 18,44 0
Debiteuren 18,5 19,23 17,98 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 29,58 38,22 36,59 0
Vlottende activa 75,88 73,17 79,29 0
Totaal activa 94,65 93,71 101,28 0
Gewoon kapitaal 47,12 48,74 51,04 0
Preferent kapitaal 23,38 24,99 27,3 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 9,12 9,45 9,9 0
Kortlopende schulden 38,41 35,52 40,35 0
Totaal passiva 94,65 93,71 101,28 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 233 228 240 260
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 400 400 400 400
Winst per aandeel 9,85 9,99 9,28 11
Dividend per aandeel 5 5,2 5,2 5,2
Cashflow per aandeel 3,76 1,42 34,92 9,92
Intrinsieke waarde per aandeel 107,9 112,65 116,675 122,45
Koers-winstverhouding 13,64975 13,81381 15,08621 12,27273
Dividend rendement (%) 3,71885 3,76812 3,71429 3,85185
Rendement eigen vermogen (%) 8,65 8,4 7,55 8,55
Koers einde boekjaar 134,45 138 140 135

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding