Texaf

BRU:TEXF, BE0974263924
35,500 13:41
-0,300 (-0,84%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 20,4919,7020,2923,22
Operationele kosten 13,0112,8112,9815,08
Afschrijvingen 2,793,022,943,38
BedrijfsResultaat 6,203,418,7013,02
Resultaat voor belastingen 5,432,228,2612,80
Belastingen -0,03-2,33-4,672,01
CashFlow -1,55-0,231,883,20
Nettowinst 5,454,5512,9110,77

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 13,739,969,669,78
Immateriële activa 0,040,020,020,01
Financiële activa 93,8799,10102,35105,03
Vaste activa 107,87109,12112,24115,25
Voorraden 4,904,774,954,63
Debiteuren 1,111,470,691,31
Overige vorderingen 1,520,920,811,04
Liquide middelen 3,913,675,568,77
Vlottende activa 13,1611,1312,3016,00
Totaal activa 121,02120,25124,53131,25
Gewoon kapitaal 77,7979,8589,8797,15
Preferent kapitaal 4,644,644,644,61
Aandeel van derden 0,310,320,340,37
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 32,2430,7223,4320,05
Kortlopende schulden 10,689,3710,8913,68
Totaal passiva 121,02120,25124,53131,25

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.5403.5403.5403.540
Winst per aandeel 1,541,283,643,04
Dividend per aandeel 0,690,810,971,16
Cashflow per aandeel 2,452,463,313,03
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 21,1923,557,4212,24
Dividend rendement (%) 2,112,693,593,12
Rendement eigen vermogen (%) 7,015,7014,3611,09
Koers einde boekjaar 32,6430,1527,0037,20