Euronav

BRU:T20831, BE0003816338
6,835 17:35
-0,190 ( -2,70% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 741,65554,81646,99957,35
Operationele kosten 508,51514,19660,53729,63
Afschrijvingen 227,76229,87273,69337,70
BedrijfsResultaat 248,7243,49-35,44212,06
Resultaat voor belastingen 203,880,02-109,83112,83
Belastingen -0,17-1,360,240,60
CashFlow 76,42-63,9230,72124,55
Nettowinst 204,051,38-110,07112,23

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Materiële activa 2.470,082.336,833.522,013.179,53
Immateriële activa 0,160,070,100,04
Financiële activa 18,4130,6043,1850,32
Vaste activa 2.673,522.530,343.606,213.362,59
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 38,7032,7664,92105,92
Overige vorderingen 0,360,190,280,22
Liquide middelen 206,69143,65173,13296,95
Vlottende activa 373,39280,64521,14802,25
Totaal activa 3.046,912.810,974.127,354.164,84
Gewoon kapitaal 1.887,961.846,362.260,522.311,86
Preferent kapitaal 0,120,57-2,29-4,28
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 969,86805,871.579,711.536,94
Kortlopende schulden 189,10158,74287,12316,05
Totaal passiva 3.046,912.810,974.127,354.164,84

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 139150162185
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 159.210159.210220.020220.020
Winst per aandeel 1,290,01-0,500,52
Dividend per aandeel 0,770,120,120,35
Cashflow per aandeel 2,751,330,001,24
Intrinsieke waarde per aandeel 11,0911,4810,1510,17
Koers-winstverhouding 6,19921,54-12,4421,12
Dividend rendement (%) 9,641,301,933,19
Rendement eigen vermogen (%) 10,810,07-4,874,85
Koers einde boekjaar 7,999,226,2210,98