Banimmo A

BRU:BANI.BL, BE0003870871
2,940 17:29
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2016201720182019
Omzet (mln.) 144,3665,0954,544,26
EBITDA (mln.) 42,524,090,400,62
Bedrijfs resultaat (mln.) 42,313,910,240,48
Resultaat voor belasting (mln.) 5,50-1,63-4,36-3,94
Netto winst (mln.) -15,41-3,91-6,24-2,73
Winst per aandeel -1,37-0,35-0,55-0,24
Koers winst verhouding -2,98-9,31-6,38-14,33

Balans (mln.)

  2016201720182019
Materiële activa 38,2127,2127,9428,24
Immateriële activa 0,060,200,210,20
Financiële activa 30,839,778,679,84
Vaste activa 70,9838,0038,3145,90
Voorraden 141,1898,0450,6057,86
Debiteuren 22,4216,905,395,44
Overige vorderingen 0,050,150,050,11
Liquide middelen 37,165,656,9822,56
Vlottende activa 201,64150,4592,5686,96
Totaal activa 272,62188,45130,88132,86
Gewoon kapitaal 57,7454,1448,6445,91
Preferent kapitaal -19,91-23,52-29,0217,75
Aandeel van derden 0,23
Langlopende schulden 119,6183,5151,1025,94
Kortlopende schulden 95,2750,8031,1460,77
Totaal passiva 272,62188,45130,88132,86

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2822139
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 11.36011.36011.36011.360
Cashflow per aandeel 8,411,661,66-0,20
Intrinsieke waarde per aandeel 5,084,774,284,04
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,800,680,820,85
Rendement eigen vermogen (%) -26,69-7,23-12,84-5,94
Koers einde boekjaar 4,093,263,513,44