Fagron

BRU:FAGR, BE0003874915
18,950 17:35
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 441,55473,40536,68557,16
Operationele kosten 366,95399,93452,30468,42
Afschrijvingen 17,5519,5829,3231,29
BedrijfsResultaat 74,6173,0970,2488,74
Resultaat voor belastingen 55,9654,8469,8973,72
Belastingen 8,9211,5514,2013,68
CashFlow -231,8820,4629,09-11,46
Nettowinst 46,6642,4941,0659,60

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 69,5473,4487,61118,63
Immateriële activa 344,50391,39418,14389,17
Financiële activa 2,232,164,29
Vaste activa 427,62483,05562,05530,94
Voorraden 62,8674,6677,4879,79
Debiteuren 32,2238,2944,5942,14
Overige vorderingen
Liquide middelen 60,7777,58106,6884,25
Vlottende activa 166,43199,73239,19221,88
Totaal activa 594,05682,77801,24752,83
Gewoon kapitaal 181,40205,84242,03253,11
Preferent kapitaal -165,57-230,61-229,16-289,40
Aandeel van derden 3,483,884,414,71
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 300,92285,25363,03294,75
Kortlopende schulden 108,24187,81191,77200,26
Totaal passiva 594,05682,77801,24752,83

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.0542.3602.6152.921
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 71.84071.84072.18072.090
Winst per aandeel 0,650,590,570,83
Dividend per aandeel 0,000,120,150,18
Cashflow per aandeel 1,171,021,071,29
Intrinsieke waarde per aandeel 3,33
Koers-winstverhouding 17,5624,2033,9122,89
Dividend rendement (%) 0,000,840,780,95
Rendement eigen vermogen (%) 25,7220,6416,9623,55
Koers einde boekjaar 11,4214,2819,3319,00