Alfen N.V.

AEX:ALFEN.NL, NL0012817175
92,700 9:07
-1,450 (-1,54%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 74,34101,89143,16189,01
EBITDA (mln.) 4,022,6513,9123,84
Bedrijfs resultaat (mln.) 2,42-0,088,6417,35
Resultaat voor belasting (mln.) 2,29-0,287,8216,58
Netto winst (mln.) 1,72-0,265,6211,99
Winst per aandeel 0,09-0,010,280,57
Koers winst verhouding -1.231,0058,71144,91

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 4,437,1916,3624,06
Immateriële activa 3,959,1611,2213,60
Vaste activa 8,8316,5327,7337,81
Voorraden 3,499,5214,4119,99
Debiteuren 17,5428,7533,8623,96
Overige vorderingen 0,580,49
Liquide middelen 0,850,1352,34
Vlottende activa 21,0339,7048,90108,75
Totaal activa 29,8656,2276,63146,55
Gewoon kapitaal 6,816,9413,0574,23
Preferent kapitaal -0,26-0,265,6211,99
Langlopende schulden 2,718,7814,6418,43
Kortlopende schulden 20,3440,5148,9453,89
Totaal passiva 29,8656,2276,63146,55

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 207352464571
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 20.00020.00020.00020.890
Cashflow per aandeel 0,07-0,080,700,96
Intrinsieke waarde per aandeel 0,340,350,653,55
Koers Intrinsieke waarde verhouding 35,4825,2023,25
Rendement eigen vermogen (%) 25,29-3,7943,1116,15
Koers einde boekjaar 12,3116,4482,60